Fjärrvärmenät - företag | Hitta din ort med fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Arbetare vid vindkraftverk

Hit levererar vi fjärrvärme

Hitta din ort med fjärrvärme

Vi finns på flera orter i hela Sverige, från Malmö i söder till Sollefteå i norr.

Malmö/Burlöv
Malmö, Sverige
I Malmö/Burlöv kommer fjärrvärmen från Sysavs avfallseldade kraftvärmeverk, industriell spillvärme samt egna anläggningar. Hösten 2017 tar vi en ny fjärrvärmeanläggning i drift som producerar förnybar fjärrvärme ur renat avloppsvatten.
Vägbeskrivning
Oskarshamn
Oskarshamn, Sverige
Hälftenägt av E.ON.
Vägbeskrivning
Kalmar
Kalmar, Sverige
Hälftenägt av E.ON.
Vägbeskrivning
Täby
Täby, Sverige
Täby fjärrvärmeverk, som vi samäger med fyra bostadsrättsföreningar i Täby, togs i drift 2012. Anläggningen bestod då av två biobränslepannor, men utökades 2016 med ytterligare två. Fjärrvärmenätet i Täby är utbyggt i samarbete med kommunen och ska stå öppet för alla fjärrvärmeleverantörer senast 2027.
Vägbeskrivning
Orsa
Orsa, Sverige
Med två biobränsleeldade pannor förser vi Orsabornas bostäder och lokaler med hållbar värme och tappvarmvatten. 2016 fick orten även sin första fjärrvärmedrivna markvärme, som håller snö och is borta utanför Orsabostäder nya bostäder vid Orsasjön.
Vägbeskrivning
Mora
Mora, Sverige
2016 tog vi ett nytt, biobränsleeldat fjärrvärmeverk i drift i Mora. Anläggningen producerar hållbar värme till en växande stad och kompletterar våra andra anläggningar där avfall, biobränslen och spillvärme från Siljan Timber blir fjärrvärme till kunderna.
Vägbeskrivning
Staffanstorp
Staffanstorp, Sverige
Fjärrvärmeanläggningen i Staffanstorp byggdes 1995 och huvuddelen av fjärrvärmen produceras i en panna som eldas med stamved, ett förnybart skogsbränsle. Biobränsleproduktionen kompletteras med en mindre mängd naturgas.
Vägbeskrivning
Bro
Bro, Sverige
Fjärrvärmen i Bro produceras av förnybart bränsle: flis och pellets. De två pelletspannorna installerade vi vintern 2014/2015 – allt i syfte att öka leveranssäkerheten och sänka påverkan på miljön.
Vägbeskrivning
Bålsta
Bålsta, Sverige
I Bålsta producerar vi fjärrvärme från biobränsle samt genom att ta tillvara på spillvärme från Gyprocs produktion. Spillvärmen täcker cirka en femtedel av kundernas fjärrvärmebehov och hjälper till att hålla våra klimatpåverkande utsläpp på en låg nivå.
Vägbeskrivning
Boxholm
Boxholm, Sverige
Fjärrvärmen i Boxholm producerar vi i en anläggning i anslutning till Rörvik Timbers produktion. Pannorna eldas med bark och spån från sågverket och värmen levereras både till sågverket och till fjärrvärmenätet.
Vägbeskrivning
Järfälla
Järfälla, Sverige
Med värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion förser vi kunderna i Järfälla med fjärrvärme. Efterfrågan växer stadigt och tillsammans med Järfälla kommun arbetar vi för hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Barkarbystaden.
Vägbeskrivning
Kungsängen
Kungsängen, Sverige
I Kungsängen producerar vi fjärrvärme vid flera anläggningar och av flera bränslen. Främst olika sorters biobränsle, men vi tar också tillvara på spillvärme från Fresenius-Kabis produktion med hjälp av en värmepump.
Vägbeskrivning
Bara
Bara, Sverige
I Bara kommer fjärrvärmen från en biobränslepanna som vi tog i drift 2014. Tack vare den nya pannan har vi sänkt koldioxidutsläppen till nästan noll, samtidigt som vi tryggat värmeleveransen till dig som kund.
Vägbeskrivning
Norrköping
Norrköping, Sverige
Fjärrvärmen i Norrköping kommer från Händelöverket, som har fem pannor samt två turbiner som producerar el. Som bränsle till pannorna används restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.
Vägbeskrivning
Söderköping
Söderköping, Sverige
2011 byggde vi samman fjärrvärmenätet i Söderköping med Norrköpings nät, och sedan dess tryggas fjärrvärmeleveranserna till Söderköpingeborna av effektiva Händelöverket i Norrköping.
Vägbeskrivning
Perstorp
Perstorp, Sverige
Hälftenägt av E.ON.
Vägbeskrivning
Sollefteå
Sollefteå, Sverige
Fjärrvärmen i Sollefteå produceras av flis, som är ett förnybart biobränsle. Hösten 2016 tog vi i drift en ny anläggning för att lagra och hugga vår egen flis från rundved. På så vis kan vi köpa mer bränsle från skogarna i närheten och effektivare producera fjärrvärme till kunderna.
Vägbeskrivning
Timrå
Timrå, Sverige
I Timrå blir spillvärme från SCAs massatillverkning fjärrvärme till våra kunder. Att göra fjärrvärme av spillvärme är verkligt smart ur miljösynpunkt; genom att ta vara på värme som redan finns, slipper vi nya, klimatpåverkande utsläpp.
Vägbeskrivning
Vallentuna
Vallentuna, Sverige
Fjärrvärmen till Vallentunas kunder produceras huvudsakligen av biobränsle, men vi producerar även fjärrvärme med hjälp av en värmepump som utvinner värme ur Vallentunasjön.
Vägbeskrivning
Vaxholm
Vaxholm, Sverige
I Vaxholm produceras fjärrvärmen i en biobränsleeldad anläggning på Kullön. Verksamheten förvärvades av E.ON 2006 och har byggts om och förbättrats i omgångar sedan dess.
Vägbeskrivning
Åkergsberga
Åkergsberga, Sverige
2015 tog vi det biobränsleeldade Sandkilsverket i drift och stängde samtidigt ner äldre anläggningar i kommunen. Det moderna Sandkilsverket har bidragit till en bättre miljö i Åkersberga och tryggar fjärrvärmeleveranserna för lång tid framöver.
Vägbeskrivning
Älmhult
Älmhult, Sverige
I Älmhult produceras fjärrvärme både i egna anläggningar, där biobränsleeldade Elmeverket är det största, och genom spillvärmesamarbeten med IKEA Industry och Stena Aluminium. 2016 byggde vi en ackumulator som ytterligare ökar leveranssäkerheten till kunderna.
Vägbeskrivning
Örebro
Örebro, Sverige
Fjärrvärmen i Örebro kommer från Åbyverket, ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Vid Åbyverket finns tre pannor samt två turbiner som producerar el. Den nyaste pannan togs i drift 2013.
Vägbeskrivning
Kumla
Kumla, Sverige
Fjärrvärmenätet i Kumla är sammanbyggt med näten i Hallsberg och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.
Vägbeskrivning
Hallsberg
Hallsberg, Sverige
Fjärrvärmenätet i Hallsberg är sammanbyggt med näten i Kumla och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.
Vägbeskrivning

Vill du att vi kontaktar dig för att diskutera värmelösningar för just ditt företag? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017