Helhetslösningar - företag | Datacenter - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Skog och väg sett ovanifrån

Bygg ditt datacenter med oss

Tryggt, flexibelt och hållbart

Hållbara datacenter byggs på partnerskap

Hur bygger man ett energieffektivt datacenter? Maximal upptid kräver tillförlitlig strömförsörjning, effektiv nedkylning kräver ett väldimensionerat värme- och kylasystem, och värmeåtervinning kräver tillgång till lokala fjärrvärmenät. Låter det bekant? Under åren som en av Sveriges största energileverantörer har vi samlat på oss både kunskapen och infrastrukturen för att bygga driftsäkra datacenter som sätter naturen först. 

Låt oss hjälpa dig med det vi är bra på, så får du mer tid att fokusera på det du gör bäst.

Vad är ett hållbart partnerskap?

För oss genomsyras ett bra samarbete av ett hållbarhetstänk genom hela kedjan, från finansiering till miljö. Vi delar gärna det vi kan bäst, som kraftförsörjning, miljöinnovation och infrastruktur. I gengäld lyssnar vi på er kunskap, för att skräddarsy en lösning som möter era behov, och varar i längden.

Här är tre anledningar att välja oss:

1

Driftsäkert

Vi är experter på att bygga redundanta energilösningar för kyla, elkraft och reservkraft. Dessutom äger vi både utrymmen och infrastruktur som är utvalda just för att optimera driften och minska kostnaderna. Vi delar gärna med oss.

2

Flexibla affärsmodeller

Vi skräddarsyr en lösning efter dina behov. Är det möjligt utnyttjar vi vår befintliga infrastruktur och minskar på så sätt din time to market. Finns det möjlighet för gemensamma nyttor saminvesterar vi dessutom gärna tillsammans med dig, och minskar dina kostnader ytterligare.

3

Hållbart

Förnybar och återvunnen energi är a och o. All energi vi levererar är 100% förnybar. Dessutom tar vi vara på värmen som produceras av servrarna och för ut den i våra fjärrvärmenät, så att ingen energi går till spillo.

Våra sajter för datacenter

Nyckelfärdigt eller skräddarsytt? Vi hjälper dig oavsett var i Sverige du befinner dig. Dessutom förbereder vi just nu ett antal sajter med god geografisk spridning, som alla har optimala förutsättningar för att säkra upptiden, och minska kostnader och time to market. 

Här är tre exempel:

Att tänka på när du väljer plats för ditt datacenter:

  • Elkraft
  • Kyla
  • Värmeåtervinning
  • Fiber
  • Storlek på sajten
  • Tidplan

Utvecklas just nu: Flexibel sajt med centralt läge

28 kilometer norr om centrala Stockholm utvecklar vi just nu en fastighet förberedd för etablering av datacenter, komplett med redundant kraftmatning och kyllösningar, skalskydd samt två separata fiberoptiska anslutningar. Här har du tillgång till en liten, medelstor eller stor lösning för ett skräddarsytt datacenter.

Vår första kund, Online Group, håller precis på att flytta in. Du kan läsa mer om hur de tänkte när de valde Bällstaberg och E.ON här.

Dubbla ställverk säkrar strömförsörjningen

Detaljplanerad mark för industri, cirka 500 meter från ett ställverk om 400 kV och cirka 200 meter från ett ställverk om 130 kV, samt 800 meter från en fjärrvärmeledning med mottagningsmöjlighet för 10-20 MW spillvärme. Marken delas lämpligen in i områden för tre datacenter i storleksordningen från 0,3-5 MW upp till 40 MW.

Bra för dig som vill maximera energieffektiviteten

Strax utanför Sollefteå förbereder vi en femtio hektar stor tomt, delvis planlagd för industriändamål. Med sin närhet till både Faxälven och ett vattenkraftverk på 187 MW är platsen optimal för både kostnadseffektiv kylning och tillgång till förnybar energi. Här finns fiberoptisk anslutning och goda möjligheter att sälja överskottsenergi.

Vill du veta mer?

Boka ett förutsättningslöst möte med oss. Vi hör gärna mer om just dina önskemål.

Vill du hellre ringa?

Vårt erbjudande

Vad som skiljer oss från andra är att vi är flexibla; både vad gäller hur vi bygger och hur det finansieras. Det gör att det kan bli lönsammare för dig att bygga ditt eget datacenter än att hyra in dig med colocation. 

Ikon för avbockat.

Skräddarsytt
Tillsammans med dig går vi igenom dina behov och förutsättningar och matchar dem med våra sajter och energilösningar. Där det är relevant tar vi fram nya lösningar tillsammans.

Ikon som visar mynt och kort.

Saminvestering
Hittar vi gemensamma nyttor delar vi gärna hela eller bitar av investeringen med dig. På så sätt blir trösklarna till att bygga ditt eget datacenter lägre.

Ikon som visar sol, solceller och jordglob .

Långsiktighet
Vi framtidssäkrar ditt datacenter. Det byggs och dimensioneras med skalbarhet och driftsäkerhet i fokus. Genom att integrera de senaste miljölösningarna rustar vi dem för framtida geopolitiska svängningar.

Hållbarhet i framkant

Visste du att datacenter står för 1,3 procent av hela världens totala energiförbrukning? I takt med att mängden lagrad data växer, ökar alltså kraven på energieffektiva och hållbara datacenter. 

Men utmaningen i att öka tillgängligheten av nödvändig energi, utan att för den skull tära på naturens resurser, har alltid varit grundbulten i vår industri. Våra ingenjörer är experter på att hitta möjligheter, där andra ser problem. Det har hjälpt oss att skapa nya innovationer inom värmeåtervinning, smarta städer, och elkvalitet. Senast ut är patenterade ectogrid™ som har potentialen att ta tillvara på 70 procent av sådan energi som annars går förlorad.

Där andra ser ett datacenter, ser vi ett kraftverk. Det betyder att ditt datacenter blir säkrat för framtiden. Med hållbara lösningar i framkant påverkas du mindre av både fluktuerande energipriser och eventuell framtida miljöreglering. I vissa fall kan du till och med tjäna pengar, på att göra gott.

Inspireras av andra

Den här sidan uppdaterades tisdag 13:42
av E.ON Energilösningar