Kyla | Fjärrkyla - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte i en soffa

Fjärrkyla

Fjärrkyla har flera fördelar:

  • Långsiktig prisbild
  • Enkelt
  • Bekymmersfritt
  • Miljöanpassat
  • Kyla direkt till din fastighet

Fjärrkyla innebär att du köper kyla, klar för användning. Enklare kan det inte bli.

Produktionen sker i en central anläggning och kylan distribueras som kallvatten genom ett isolerat nergrävt rörsystem fram till fastigheten. Via en värmeväxlare i fastigheten överförs kylan till luftkonditioneringssystemet.

Lokala förutsättningar

Vi väljer att producera kyla utifrån lokala förutsättningar. Den kanske mest spännande lösningen finns i Malmö. Där tar vi tillvara den kyla som uppstår som en biprodukt när vi under vinterperioden producerar värme med hjälp av en värmepump. Denna kyla säsongslagras sedan i akviferer som är naturliga vattenmagasin på 40-70 m djup i det sprickiga kalkstensberget. Varma sommardagar pumpas det kalla vattnet upp för användning. I andra nät använder vi mer konventionell teknik i form av kylmaskiner.

Vinsterna med fjärrkyla är många

Med fjärrkyla får ditt företag en stabil och långsiktig prisbild som underlättar budgetarbetet. Du slipper dessutom alla investeringar i kylproduktionen. Vi tar hand om tillstånd, rapportering och journalföring av köldmedier. Våra produktionsanläggningar övervakas dygnet runt av moderna system och kvalificerad personal. Ett eventuellt avbrott hinner därmed nästan aldrig påverka er som kund. Arbetet med drift, underhåll och administration minimeras jämfört med om ni använder en egen konventionell kylmaskin lokalt placerad i fastigheten.

Om det tas nya politiska beslut kring köldmedier är vi uppdaterade och anpassar produktionen utan att det medför några extra kostnader för ditt företag.

Fjärrkyla är bättre för miljön

En viktig fördel är också miljöaspekten, eftersom okontrollerade utsläpp av köldmedier från många små kylmaskiner bidrar till nedbrytningen av ozon-skiktet samt till växthuseffekten. Utbyggnaden av fjärrkyla i Sverige, med både ny och bättre övervakad kylteknik, innebär att köldmediamängderna kan minskas radikalt.

Fjärrkyla är också bra för den inre miljön. Den åstadkommer inget buller och tar liten plats.

  • Felanmälan

    020-88 00 22

Den här sidan uppdaterades fredag 08:19
av E.ON Energilösningar