Byt till förnybart – företag | Bra Miljöval - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vindkraftverk på äng

Byt till förnybar energi

Det är enkelt att ta ställning

Engagemanget i hållbarhetsfrågor är större nu än någonsin förut. Och många gånger kan en stark miljöprofil vara helt avgörande för valet av affärspartner eller leverantör. Genom att välja energi från vind, vatten eller biobränsle är ditt företag med på resan.  Ni sänker era koldioxidutsläpp rejält, och är samtidigt med och driver utvecklingen mot ett hållbart Sverige. Svårare än så det är det inte. 

Visa ert engagemang

När du har bytt till förnybar energi får du ett miljöintyg utställd i företagets namn. Du kan också ladda ner en logotyp att använda på webbsida och i mejlsignatur- ett smart sätt att visa kunder och leverantörer att ni har tagit ställning i klimatfrågan.

  • Bidra till produktionen av förnybar energi
  • Ta ställning för  djur- och växtliv
  • Minska företagets koldioxidutsläpp
  • Stärk er miljöprofil

10 miljarder kronor

Och lite till. Har vi investerat i förnybar energi de senaste tio åren.

På vilket sätt gör mitt företag skillnad?

När ditt företag väljer sol-, vind- eller vattenkraft ökar efterfrågan på förnybar el.  Och ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver på sikt komma från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Förnybara energikällor återbildas hela tiden naturligt. Det kan vara vindkraft, vattenkraft och solenergi. Biobränsle, från exempelvis skogsbruk, räknas också som en förnybar energikälla så länge tillväxten är lika stor som avverkningen. Hit räknas också biogas, det vill säga gas som vi människor kan utvinna ur olika biologiska material, exempelvis från matrester.

Användningen av förnybara energikällor påverkar också miljön men inte på samma sätt som användningen av olja, kol och andra fossila energikällor. Produktion av sol-, vind- och vattenkraft ger inga utsläpp av farliga eller miljöpåverkande gaser och partiklar.

Bra Miljöval- en kvalitétsmärkning

Om du vill försäkra dig om att ditt företag gör en hundraprocentig miljöinsats, ska du välja el märkt Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.  Det är Sveriges idag enda miljömärkning som ställer hårda krav på hur vi och andra elbolag utvinner energi från förnybara källor som vind, vatten och biobränsle.

Ta ställning för miljö och djurliv

Naturskyddföreningen kontrollerar årligen att vi uppfyller de utökade miljökraven, som syftar till att värna hotade djurarter som ål och flodpärlsmusslor, samt att skydda skogs- och Natura 2000-områden. En del av intäkterna från Bra Miljöval avsätter vi på E.ON dessutom till en miljö- och energieffektiviseringsfond som finansierar olika utvecklingsprojekt.


Teckna Bra miljöval

Kontakta vår försäljningschef Peter Vollmer för att teckna elavtal med Bra Miljöval.

Teckna Bra miljöval

Vindkraften- nästan helt utsläppsfri

Än så länge utgör vindkraften bara en mindre del av den svenska elproduktionen. Och det bör vi ändra på, eftersom den i princip är fri från skadliga utsläpp. Genom att aktivt välja el från vind driver ditt företag på utvecklingen, och ser till att vindkraftens fantastiska potential kan realiseras.

Vindkraft standard

När du väljer vindkraft standard garanterar vi att det produceras förnybar el från svenska och europeiska vindkraftverk, motsvarande den mängd el ditt företag använder.  

Skånevind- närproducerad el

Lokalt odlad el direkt från den skånska slätten. Med det här valet garanterar vi att det produceras förnybar el från skånska vindkraftverk, motsvarande den mängd el ditt företag använder.  

Havsvind

Längst kusten är förutsättningarna för vindkraft som bäst, då blåsten gör att kraftverken kan producera upp till 50 procent mer energi.  Med det här valet garanterar vi att det produceras förnybar el från vindkraftverk till havs, motsvarande den mängd el ditt företag använder.

Teckna elavtal med vind

Vatten - en pålitlig kraft

Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion, och är en av de renaste energikällorna vi har. Den smutsar varken ner luft eller vatten och fylls på helt naturligt. Byt till el från vatten idag, och stöd utvecklingen av vår mest tillförlitliga förnybar energikälla!  

Hur funkar det?

Tekniken bakom vattenkraft har sett ungefär likadan ut de senaste 100 åren. Energin utvinns helt enkelt genom att vattenmassor driver en turbin som genererar el. I vissa vattendrag kan energin produceras endast med hjälp av det naturliga vattenflödet. På andra ställen magasineras vattnet för att släppas ut när det behövs energi.

Teckna elavtal med vatten

Biogas – energi från naturligt avfall

Biogas framställs från restprodukter som exempelvis gödsel, träflis och hushållssopor. Den ger låga utsläpp av koldioxid och ersätter allt oftare fossil energi. Genom att aktivt välja förnybar biogas kapar du din verksamhets utsläpp och är samtidigt med och driver utvecklingen av hållbara bränslealternativ.

Välj biogas till din verksamhet

Att byta till biogas är ett enkelt sätt att minska er miljöpåverkan.

Byt till förnybar biogas

Kontakta våra experter för helhetslösningar

Den här sidan uppdaterades 31 januari 2018
av E.ON Energilösningar