Elavtal – företag | Elavtal & elpriser - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte med kund

Elavtal anpassade efter din verksamhet

Hur ser era behov ut?

Den frågan ska alltid inleda ett partnerskap. För till vilken nytta är konkurrenskraftiga avtal, smarta energilösningar och effektiviseringstjänster om de inte är flexibla nog att formas efter din verksamhet? Vi vet att en enskild produkt sällan är svaret på komplexa behov. Så vi tar gärna ett helhetsgrepp om er energisituation, och skräddarsyr en lösning.

Energirådgivning

Vi erbjuder dig ett långsiktigt partnerskap med bred expertis och helhetsfokus. Kontakta våra energiexperter.

Portföljförvaltning

Låt våra experter inom portföljförvaltning sköta er handel på energimarknaden. Kontakta våra energiexperter.

Välj flexibilitet för störst vinning

Rörligt elpris passar verksamheter som har marginal att klara tillfälliga pristoppar.

Priset följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool och kan variera kraftigt över året. På sikt ger det rörliga elpriset sannolikt den lägsta inköpskostnaden, men skulle det fasta priset sjunka rejält är ni fria att när som helst byta avtalsform och binda ert pris.

Intresserad?

Kontakta våra energiexperter idag

Betala timme för timme

Spotpris är en enkel och flexibel prismodell som på sikt sannolikt ger den lägsta inköpskostnaden. Vi följer helt enkelt utvecklingen på elbörsen åt er och garanterar att det pris ni betalar följer det korta marknadspriset timme för timme. Den normala avtalstiden för spotpris är ett år, men om de fasta elpriserna skulle sjunka är ni fria att när som helst binda er elpris - tryggt!

Intresserad?

Kontakta våra energiexperter idag.

Lås ert elpris för trygghet

Om elen är en stor del av verksamhetens kostnader, kan det vara både smart och tryggt att veta exakt hur mycket ni kommer att betala för varje kilowattimme. Det möjliggör både säkrare kalkyler och jämnare betalningsflöde. Med fast elpris slipper ditt företag helt enkelt fundera på elmarknadens toppar och dalar, då det enda som påverkar ert slutpris är hur mycket el ni använder. Bind elpriset under ett, två eller tre kalenderår.   

Intresserad?

Kontakta våra energiexperter idag

Släpp energifrågan till våra experter

TotalEl passar företag som vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet, och lämna över energifrågan till rätt kompetens. Konkret innebär det att vi på E.ON tar över er elanläggning och transformering.  Ni får sedan el, färdig att använda i verksamheten, till ett fast pris.

Du får hjälp med:

  • Eventuell byggnation av ny elanläggning
  • Investeringar
  • Reperationskostnader
  • Drift, underhåll och service

Intresserad?

Kontakta våra energiexperter idag

Så hjälpte vi Mondi Packaging

Mondi Packaging Dynäs AB ingår i en världsomspännande koncern som är en av de ledande leverantörerna till förpackningsindustrin. I Sverige producerar företaget årligen 200 000 ton oblekt papper för säckar och andra förpackningsändamål.

– Hög kvalitet och tillgänglighet i elanläggningarna är en nyckelfråga för oss som processindustri, säger Peter Edwall, chef för Teknik och Miljö på Mondi Packaging Dynäs AB. Mondi Packaging Dynäs AB och E.ON har ett flerårigt avtal om funktionsleveransen TotalEl™ för pappersbruket i Väja utanför Kramfors. Affären innebär att vi på E.ON tar ansvar för kvalitet och funktion för fabrikens högspänningsanläggningar, samt leveranssäkerheten inom industriområdet. Som en del i affären har vi tagit över brukets högspänningsanläggningar, installerat ny 130 kV-transformator och ställverk samt förnyat andra delar av fabrikens kraftnät. Investeringar som uppgår till närmare 30 miljoner kronor.

– Genom avtalet om TotalEl™ kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet och lämna elfrågorna till E.ON som specialister, betonar Peter Edwall.

Dra nytta av flexibel prislåsning

Om din verksamhet lämnar fasta offerter eller planerar en energikrävande investering, kan ett rörligt elpris vara en för stor risk att ta. Med våra Etageprodukter kan du istället sänka osäkerheten till just den nivå er riskpolicy tillåter. Ni har helt enkelt handlingsfrihet att bestämma när elpriset ska låsas, under hur lång tid och för vilken volym.

Passar företag som…

genom aktivt engagemang vill vara med och styra sina elkostnader, både genom marknadens svängningar och sitt volymuttag.

Alltid i våra Etage-avtal

  • Rådgivning och stöd vid alla inköp
  • Resultatrapport efter varje prislåsning

Etage®Fix

Produkten har den finansiella portföljförvaltningens flexibilitet och möjligheter kombinerat med det vanliga elavtalets enkelhet. Baserat på den prislåsningsstrategi som ditt företag valt och aktuell marknadsinformation, väljer ni efter hand hur priset ska säkras över tid. Prislåsningen görs för kvartal eller helår, i hela megawatt, och fördelas per anläggning.

Vinster

En känd kostnad ger fördelar vid verksamhetsplaneringen och ökar kontrollen över vinstmarginalen. Etage®Fix ger samtidigt flexibilitet. Besluten fattas efterhand vilket minskar risken för att företaget låser sig vid ett pris som över tiden är ogynnsamt jämfört med vad era konkurrenter möjligen skulle kunna få. Med Etage®Fix styr företagets förutsättningar elpriset. Inte tvärtom. Den friheten ökar konkurrenskraften.

Etage®Flex

Med Etage®Flex har ditt företag i grunden ett avtal om energileverans till ett rörligt elpris, som följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Ni låser sedan ert pris med grund i den riskstrategi ni har valt i aktuellt marknadsläge.
Prislåsningen görs för andelar om 10 procent av ert elbehov, antingen för kvartal eller hela år. Den andel av elbehovet som inte är prislåst avräknas mot spotpriset timme för timme.

Vinster

En känd kostnad ger fördelar vid verksamhetsplaneringen och ökar kontrollen över vinstmarginalen. Etage®Flex ger samtidigt flexibilitet. Besluten fattas efterhand vilket minskar risken för att företaget låser sig vid ett pris som över tiden är ogynnsamt jämfört med vad era konkurrenter möjligen skulle kunna få. Med Etage®Flex styr företagets förutsättningar elpriset. Inte tvärtom. Den friheten ökar konkurrenskraften.

Etage®Förvaltad

Att fördela sina prislåsningar rätt, minimera risker och utnyttja gynnsamma lägen, kräver både tid och engagemang. Med Etage®Förvaltad gör vi jobbet åt er. Ni överlåter helt enkelt inköpsansvaret till oss, och vi hanterar alla prislåsningar efter avtalad överenskommelse. Rapporter skickas löpande och ni får besked om ert elpris inför varje nytt kvartal. Då görs också en jämförelse mot index.

Låt experterna jobba för er

Bakom varje beslut att prislåsa finns en hel stab av portföljförvaltare, uppbackade av experter som analytiker, meteorologer, hydrologer med många andra som tar fram underlag och bedömningar för hur elmarknaden kan tänkas utvecklas. Besluten för din verksamhet tas med grund i flera förvaltares sammantagna kompetens och erfarenhet. 

Är du intresserad utav våra Etageprodukter?

Kontakta våra energiexperter idag

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energilösningar