Skräddarsytt - företag | Skräddarsydda gasavtal och gaspriser - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte med kund

Skräddarsydda gasavtal

Ett gasavtal för din verksamhet

Naturgasmarknaden är idag en avreglerad marknad där du som kund fritt kan välja leverantör. Du tecknar därför två avtal, ett nätavtal med din nätägare och ett handelsavtal med din leverantör.

Vi skräddarsyr ett gasavtal som passar just ditt företag och hjälper er med en total översyn av ert energibehov. Kontakta våra energiexperter redan idag, så berättar vi mer!

Fast pris

Med Fast pris binder du företagets naturgaspris för ett, två eller tre år framåt. Det är ett bra val för dig som vill ha ett tryggt avtal med samma pris oavsett årstid och väder. Med ett fast gasprisavtal blir kostnaden jämnare över året oavsett om gaspriserna går upp eller ner. Det enda som påverkar era kostnader är om förbrukningen varierar.

Rådfråga oss gärna om när det är mest gynnsamt att binda ert pris.

Rörligt pris

Rörligt pris passar företag som vill att inköpskostnaderna ska följa marknadens utveckling över en längre period. Ni är beredda att ta en risk för att sannolikt få lägsta pris. Att hänga med i nedgångar och uppgångar har historiskt sett visat sig vara mest fördelaktigt på lång sikt. Ni har alltid möjlighet att under avtalstiden byta till fast pris.

Priset avser naturgas. Distributionen av gasen, det vill säga  nätavgifterna, ligger utanför avtalet, liksom energiskatter, moms och eventuellt grundpris.

Så har det rörliga gaspriset utvecklats över åren

Naturgasprislista – vårt tillsvidarepris

Vårt tillsvidarepris ger företaget ett jämnt naturgaspris som inte ändras vid tillfälliga uppgångar och nedgångar på marknaden. Företag som har vårt tillsvidarepris kan när som helst byta till Rörligt pris eller Fast pris.

Energipris öre/kWh: 41,00

Årsavgift på 384 kr/år och anläggning

Energiskatter och moms tillkommer. Nätavgifter betalas till nätägaren.
    
Naturgasprislista inklusive energiskatter och moms ovan kan komma att ändras om energiskatt, koldioxidskatt och/eller moms ändras under din avtalsperiod. Dessa prisändringar kan du se på företagets faktura och aviseras inte. Nätavgifter betalar ni till nätägaren.

Stegvis prislåsning ökar konkurrenskraften

Gas inköpt på råvarumarknadens villkor innebär att priset ständigt förändras med utbud och efterfrågan. Detta kan vara besvärande i ett företag som lämnar fasta offerter eller planerar en energikrävande investering.

Med våra Etage-produkter kan osäkerheten elimineras. De ger handlingsfriheten att bestämma när gaspriset ska låsas, hur stor volym som ska få ett känt pris och för hur länge.

Basfaktor Euro/KW

Utfall av månadsvis basfaktor för avtalsformer med prissättning kopplad till GPN (tidigare NPG) anges nedan.

  • Oktober 2017-tillsvidare: 0,1760
  • Oktober 2016-september 2017: 0,1613
  • Oktober 2015-september 2016: 0,1213
  • September 2014: 0,0973
Den här sidan uppdaterades 31 januari 2018
av E.ON Energilösningar