Företag | Elnätsabonnemang - Spara pengar nu - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elnätsabonnemang för företag

Se vad ditt företag betalar för och hur vi bygger framtidens elnät

Optimera och sänk kostnaderna med rätt elnätsabonnemang

För att kunna möta din verksamhets unika behov och förutsättningar erbjuder vi en rad olika elnätsabonnemang. Vi hjälper er gärna att välja rätt abonnemang utifrån hur mycket el ni behöver använda under året och hur mycket el ni vill ha möjlighet att använda vid ett och samma tillfälle.

För rådgivning anpassad efter din verksamhet är du välkommen att höra av dig till din personliga kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Nya avgifter för effektabonnemang och abonnemang på regionnätet

Den nya elnätsavgiften för effektabonnemang gäller från den 1 januari 2019. Den 1 januari 2019 höjs även avgifterna för abonnemang på regionnätet. De nya prislistorna hittar ni redan nu under flikarna Prislista för lokalnät respektive Prislista för regionnät.

Räkna ut din elnätskostnad

Här kan du snabbt räkna ut din verksamhets årliga elnätskostnad.

Den vanligaste abonnemangstypen

De flesta företag har ett säkringsabonnemang, vilket betyder att den fasta avgiften för abonnemanget beror på huvudsäkringens storlek. Ju mer el verksamheten behöver använda samtidigt, desto större huvudsäkring krävs och desto högre blir abonnemangsavgiften.

Abonnemanget består av:

  • Abonnemangsavgift, anpassad efter säkringsstorlek
  • Elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)

Tre prismodeller

Det finns tre olika prismodeller för säkringsabonnemang – Normal, Småförbrukare och Lägenhet.

Normal är för företag som har säkringsstorlek mellan 16 och 63 ampere (A).

Småförbrukare är för företag som har säkringsstorlek 16 A och en årsförbrukning under 8 000 kWh.

Lägenhet är för verksamheter som bedrivs i flerfamiljshus och har en årsförbrukning på maximalt 8 000 kWh. Ni måste ha minst tre abonnemang inom en fastighet med gemensam elnätanslutning. Huvudsäkringen får maximalt vara 16 A för en trefasanslutning och 35 ampere för en enfasanslutning. 

Hur får jag rätt tjänst till bäst pris?

Ditt företag kan spara pengar genom att välja rätt prismodell och huvudsäkring. Checka av de här två punkterna för att säkerställa att ni har den mest kostnadseffektiva lösningen. 

  1. Har ni en årsförbrukning över 8 000 kWh? Då är Normal den mest förmånliga prismodellen för er. Använder ni mindre el väljer du Småförbrukare eller Lägenhet. Valet bestäms av de förbehåll du hittar under rubriken Tre prismodeller.

  2. Betalar ni för något ni inte använder? Se till att ha lägsta möjliga huvudsäkring för ert effektbehov eftersom det sänker abonnemangskostnaden. Kontakta en elinstallatör så hjälper hen dig att se över er situation och eventuellt ändra säkringsstorlek. Om ni byter säkring justerar vi elnätsavgiften på din nästa faktura.   

För verksamheter med produktionstoppar

Effektabonnemang används i huvudsak av storförbrukare som industrier och kräver en timregistrerande elmätare. Den noterar månadsvis både de högsta timvärdena av uttagen aktiv effekt och verksamhetens energiförbrukning. Om ni har en huvudsäkring som är större än 63 ampere (A) måste ni enligt ellagen ha en timregistrerande mätare.

Abonnemanget består av:

  • abonnemangsavgift, oberoende av säkringsstorlek
  • avgift för maximalt effektutnyttjande per månad
  • elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)


De allra största industrierna och distributörerna med mycket stort effektbehov och mycket hög energiförbrukning har regionnätsabonnemang. De har då en högspänningsanslutning på mer än 20 kV.

Prislista för elproduktion

Här kan du se vilka olika ersättningar och avgifter du får som elproducent.

Regionnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Elnätet är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter. Dessutom växer våra stora städer kraftigt och behovet av el är redan större än vad dagens elnät klarar av.

Just nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om helt till förnybar energi. En omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle. Se hur vi framtidssäkrar elnätet.

Vad får du för pengarna? 

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften

Frågetecken

Vad innebär effektabonnemang?

Det innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Den uttagna effekten registreras varje timme, och sedan betalar du för det högsta timvärdet under månaden, alltså det högsta effektbehovet.

Frågetecken

Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring?

Med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än vad du behöver kan du säkra ner den och på så sätt sänka din elnätskostnad. Ta kontakt med en behörig elektriker om du vill ändra storlek på huvudsäkringen. En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16 – 20 A hanteras inom ett dygn från elektrikers anmälan. Här kan du läsa mer om att ändra storlek på huvudsäkringen.

Frågetecken

Varför är min faktura så hög?

Om du tycker att fakturan är hög kan det bero på att du har fel avtal för just din förbrukning. Det är lätt att jämföra sig med granner eller liknande företag, men även om ni har liknande verksamheter och lokaler kan era fakturor skilja sig åt. Därför är det omöjligt att jämföra sig med andra. I stället är det viktigast att du väljer det elavtal som passar just dig.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Den här sidan uppdaterades 14 januari 2019
av E.ON Energidistribution