Företag | Elnätsabonnemang - Spara pengar nu - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Möte med kund

Välj rätt elnätsabonnemang

Optimera och sänk kostnaderna

För att kunna möta din verksamhets unika behov och förutsättningar erbjuder vi en rad olika elnätsabonnemang. Gör ditt val utifrån företagets energi- och effektbehov. Det vill säga hur mycket el ni sammantaget behöver använda under året, och hur mycket el ni vill ha möjlighet att använda vid ett och samma tillfälle. Effektbehovet avgör också vilken säkringsstorlek ni bör ha.

För rådgivning anpassad efter din verksamhet är du välkommen att höra av dig till din personliga kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Höjda elnätsavgifter på Regionnätet

Den 1 januari 2018 justerades avgifterna för abonnemang på regionnätet. De nya prislistorna hittar ni här nedan, under Prislista för regionnät.

Vi jämnar ut elnätsavgifterna

Energimarknadsinspektionen har beslutat att våra avgifter för elnäten ska vara samma i hela vårt prisområde Nord. Det betyder att vi behöver höja priserna för elnäten i Kramfors och sänka dem något i resten av prisområdet. De nya prislistorna finns under fliken "Prislista för lokalnät".

Just nu gör vi stora investeringar i Kramfors. Bland annat bygger vi en ny station i Ödsgård och säkrar stora delar av elnätet i kommunen mot väder och vind.

Den vanligaste abonnemangstypen

De flesta företag har ett säkringsabonnemang, vilket betyder att den fasta avgiften för abonnemanget beror på huvudsäkringens storlek. Ju mer el verksamheten behöver använda samtidigt, desto större huvudsäkring krävs och desto högre blir abonnemangsavgiften.

Abonnemanget består av:

  • Abonnemangsavgift, anpassad efter säkringsstorlek
  • Elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)

Tre prismodeller

Det finns tre olika prismodeller för säkringsabonnemang – Normal, Småförbrukare och Lägenhet.

Normal är för företag som har säkringsstorlek mellan 16 och 63 ampere (A).

Småförbrukare är för företag som har säkringsstorlek 16 A och en årsförbrukning under 8 000 kWh.

Lägenhet är för verksamheter som bedrivs i flerfamiljshus och har en årsförbrukning på maximalt 8 000 kWh. Ni måste ha minst tre abonnemang inom en fastighet med gemensam elnätanslutning. Huvudsäkringen får maximalt vara 16 A för en trefasanslutning och 35 ampere för en enfasanslutning. 

Hur får jag rätt tjänst till bäst pris?

Ditt företag kan spara pengar genom att välja rätt prismodell och huvudsäkring. Checka av de här två punkterna för att säkerställa att ni har den mest kostnadseffektiva lösningen. 

  1. Har ni en årsförbrukning över 8 000 kWh? Då är Normal den mest förmånliga prismodellen för er. Använder ni mindre el väljer du Småförbrukare eller Lägenhet. Valet bestäms av de förbehåll du hittar under rubriken Tre prismodeller.

  2. Betalar ni för något ni inte använder? Se till att ha lägsta möjliga huvudsäkring för ert effektbehov eftersom det sänker abonnemangskostnaden. Kontakta en elinstallatör så hjälper hen dig att se över er situation och eventuellt ändra säkringsstorlek. Om ni byter säkring justerar vi elnätsavgiften på din nästa faktura.   

För verksamheter med produktionstoppar

Effektabonnemang används i huvudsak av storförbrukare som industrier och kräver en timregistrerande elmätare. Den noterar månadsvis både de högsta timvärdena av uttagen aktiv effekt och verksamhetens energiförbrukning. Om ni har en huvudsäkring som är större än 63 ampere (A) måste ni enligt ellagen ha en timregistrerande mätare.

Abonnemanget består av:

  • abonnemangsavgift, oberoende av säkringsstorlek
  • avgift för maximalt effektutnyttjande per månad
  • elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)


De allra största industrierna och distributörerna med mycket stort effektbehov och mycket hög energiförbrukning har regionnätsabonnemang. De har då en högspänningsanslutning på mer än 20 kV.

Prislista för elproduktion

Här kan du se vilka olika ersättningar och avgifter du får som elproducent.

Regionnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätter förnyas. Se hur vi satsar för att framtidssäkra elnätet.  

Vad får jag för pengarna? 

Den här sidan uppdaterades fredag 14:37
av E.ON Energidistribution