Företag | Elnätsabonnemang - Spara pengar nu - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elnätsabonnemang för företag

Se vad ditt företag betalar för och hur vi bygger framtidens elnät

Nu höjs din elnätsavgift

För oss finns inget viktigare än att du som kund, oavsett om du finns i stad eller på landsbygd, ska kunna göra så självklara saker som att ladda din elbil, åka tåg och kanske ha egen produktion av solenergi. Vi vill att du ska kunna driva ditt företag på ett hållbart sätt med möjlighet att få el från förnybara källor. Men det kräver en stor omställning av elnätet och därför behöver vi höja elnätsavgiften.

Därför måste vi höja elnätsavgiften nu

Vi har redan börjat framtidssäkra elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Men vi behöver göra ännu mer.Det är vårt ansvar att driva energiomställningen, men det kommer att kosta.

Alla som använder elnätet är med och betalar genom elnätsavgiften, vilken styrs av ett statligt regelverk. Reglerna gäller i fyraårsperioder, medan vi planerar betydligt mer långsiktigt än så. Vi skulle vilja fördela avgiften mer jämnt över flera år – det vore bättre för dig som kund. Tyvärr kan vi inte styra det. Vårt fokus är ett elnät som fungerar för framtiden och därför höjer vi avgiften nu.

Den nya elnätsavgiften gäller från 1 juli 2018.

Se hur höjningen påverkar din elnätskostnad

Här kan du räkna ut din nya beräknade årskostnad och jämföra med den gamla.

Optimera och sänk kostnaderna med rätt elnätsabonnemang

För att kunna möta din verksamhets unika behov och förutsättningar erbjuder vi en rad olika elnätsabonnemang. Vi hjälper er gärna att välja rätt abonnemang utifrån hur mycket el ni behöver använda under året och hur mycket el ni vill ha möjlighet att använda vid ett och samma tillfälle.

För rådgivning anpassad efter din verksamhet är du välkommen att höra av dig till din personliga kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Den vanligaste abonnemangstypen

De flesta företag har ett säkringsabonnemang, vilket betyder att den fasta avgiften för abonnemanget beror på huvudsäkringens storlek. Ju mer el verksamheten behöver använda samtidigt, desto större huvudsäkring krävs och desto högre blir abonnemangsavgiften.

Abonnemanget består av:

  • Abonnemangsavgift, anpassad efter säkringsstorlek
  • Elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)

Tre prismodeller

Det finns tre olika prismodeller för säkringsabonnemang – Normal, Småförbrukare och Lägenhet.

Normal är för företag som har säkringsstorlek mellan 16 och 63 ampere (A).

Småförbrukare är för företag som har säkringsstorlek 16 A och en årsförbrukning under 8 000 kWh.

Lägenhet är för verksamheter som bedrivs i flerfamiljshus och har en årsförbrukning på maximalt 8 000 kWh. Ni måste ha minst tre abonnemang inom en fastighet med gemensam elnätanslutning. Huvudsäkringen får maximalt vara 16 A för en trefasanslutning och 35 ampere för en enfasanslutning. 

Hur får jag rätt tjänst till bäst pris?

Ditt företag kan spara pengar genom att välja rätt prismodell och huvudsäkring. Checka av de här två punkterna för att säkerställa att ni har den mest kostnadseffektiva lösningen. 

  1. Har ni en årsförbrukning över 8 000 kWh? Då är Normal den mest förmånliga prismodellen för er. Använder ni mindre el väljer du Småförbrukare eller Lägenhet. Valet bestäms av de förbehåll du hittar under rubriken Tre prismodeller.

  2. Betalar ni för något ni inte använder? Se till att ha lägsta möjliga huvudsäkring för ert effektbehov eftersom det sänker abonnemangskostnaden. Kontakta en elinstallatör så hjälper hen dig att se över er situation och eventuellt ändra säkringsstorlek. Om ni byter säkring justerar vi elnätsavgiften på din nästa faktura.   

För verksamheter med produktionstoppar

Effektabonnemang används i huvudsak av storförbrukare som industrier och kräver en timregistrerande elmätare. Den noterar månadsvis både de högsta timvärdena av uttagen aktiv effekt och verksamhetens energiförbrukning. Om ni har en huvudsäkring som är större än 63 ampere (A) måste ni enligt ellagen ha en timregistrerande mätare.

Abonnemanget består av:

  • abonnemangsavgift, oberoende av säkringsstorlek
  • avgift för maximalt effektutnyttjande per månad
  • elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)


De allra största industrierna och distributörerna med mycket stort effektbehov och mycket hög energiförbrukning har regionnätsabonnemang. De har då en högspänningsanslutning på mer än 20 kV.

Prislista för elproduktion

Här kan du se vilka olika ersättningar och avgifter du får som elproducent.

Prislistor för lokalnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Prislista gällande Kramfors

För anläggningar som tidigare hört till AB Kramfors Energiverk gäller Kramfors prislista.

Regionnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Elnätet är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter. Dessutom växer våra stora städer kraftigt och behovet av el är redan större än vad dagens elnät klarar av.

Just nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om helt till förnybar energi. En omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle. Se hur vi framtidssäkrar elnätet.

Vad får du för pengarna? 

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften

Frågetecken

Vad får jag som kund ut av prishöjningen?

Du får ett elnät som klarar den omställning till förnybar energi som krävs för att nå målet om övergången till fossilfri och förnybar energi som beslutats av riksdagen. Det innebär bland annat att vi kan skapa förutsättningar för att bygga fler laddstolpar, så att fler kan välja att köra på el istället för bensin eller diesel. Och dessutom kan vi bygga ett elnät som kan ta hand om framtidens småskaliga förnybara energiproduktion från sol och vind.

Frågetecken

Varför höjs avgifterna så mycket i år?

E.ON driver energiomställningen som det finns bred politisk enighet bakom. Eldistributionen är en allt viktigare samhällsfunktion, och Sveriges elnät behöver moderniseras. Därför fortsätter vi vår satsning att optimera för mer småskalig elproduktion samt ställa om till 100 % förnybar energi. Samtidigt arbetar vi för att motverka det växande problemet med ett för klent elnät in till många av våra snabbt växande städer och möjliggöra för det snabbt ökande antalet laddbara fordon och eldriven kollektivtrafik. Dessa förbättringar har tyvärr en prislapp, därav höjningen. Hur mycket vi får ta betalt av våra kunder regleras av Energimarknadsinspektionen.

Frågetecken

Förändras E.ONs elnätavgifter överallt?

Ja, priserna höjs i alla fyra elnätsområden. Anledningen till detta är att vi fortsätter modernisera elnätet för att klara omställningen till ett förnybart energisystem. Vi anpassar också elnätet för våra ständigt växande städer, möjliggöra för tillväxt och effektivisera det för dem som producerar egen el, och självklart, även vädersäkra för landsbygden.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Den här sidan uppdaterades 1 juni 2018
av E.ON Energidistribution