Elnät | Elsäkerheten kräver planering - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elsäkerheten kräver dokumentation och planering

Elsäkerheten kräver dokumentation och planering

Ta fram en struktur i god tid

Den interna ansvarsfördelningen är fortsatt viktig. Frågorna ska inte hamna mellan stolarna. Ansvaret ligger på vd om inget annat är sagt, men det kan vara bra att delegera.

I Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3 regleras den kontroll som innehavaren ska utföra. Med innehavare avses i allmänhet fastighetsägaren. Ett företag eller en organisation som endast hyr sina lokaler kan i vissa fall ändå komma att betraktas som ansvarigt. För att vara tydlig är det bäst att ha ansvarsförhållandet reglerat i ett avtal.

För högspänningskunder är detta extra påtagligt. Vem äger och ansvarar för ställverket? Är det verksamhetens eget eller är det hyresvärden som äger? Ansvarsfrågan blir väldigt uppenbar om reparatör ska anlitas och reservdelar beställas.

Oavsett vad som har avtalats har arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen alltid ett ansvar för elanläggningen. Åtgärder ska vidtas så att arbetsmiljön blir säker.

Ansvaret är reglerat

Företagets vd har det dagliga ansvaret för elanläggningen om ingen annan är utsedd. Ansvaret kan delegeras till en elanläggningsansvarig. Det är viktigt att uppdraget är tydligt. Ett tips är att befogenheterna sätts på pränt. Om den egna verksamheten saknar rätt kompetens för uppdraget går det att anlita en extern part.

Elanläggningsansvarig har uppdraget att fastställa rutiner och planer för underhållet. Personen utfärdar också anvisningar för en säker skötsel av anläggningen.

Eldriftledare vid varje arbete

För det operativa arbetet utses en eldriftledare som planerar och ansvarar vid varje arbete. Inträffar någonting måste eldriftledaren vara tillgänglig och därför kan det vara värt att fundera på att lägga ut uppdraget på en extern part med dygnet runt-beredskap.

Var beredd innan något går sönder

Försäkra dig på förhand om att det finns tillgång till hjälp vid ett eventuellt driftavbrott. När det handlar om högspänning finns det färre som klarar kraven. Tänk också på att reservdelar kan ta lång tid att få fram, särskilt till äldre apparater. Inventera på förhand och gör en riskanalys.

Den här sidan uppdaterades 25 april 2019
av E.ON Energidistribution