Företag | Spänningsfall - När elen flimrar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Lysande glödlampa

Spänningsfall

När elen flimrar

Din verksamhet är beroende av en trygg elförsörjning och vi strävar alltid efter en högkvalitativ leverans. Ibland uppstår ändå störningar i elnätet som ger korta spänningsfall. För en del kunder blir resultatet blinkande lampor eller apparater som startar om. För andra med hårt automatiserade tillverkningsprocesser kan problemen bli mer omfattande och medföra kostsamma produktionsavbrott.

Drabbas din verksamhet ofta av spänningsfall?

Ring våra företagsrådgivare på 020-25 55 50, så får du hjälp.  

Spänningsfall är ofta en störning i elleveransen

Under en spänningsdipp sjunker spänningen i en eller flera faser med mer än tio procent av normal spänning. Störningen är kortvarig, mellan 0,01 och 60 sekunder, men kan trots det orsaka stora problem för industriverksamheter.

Så uppstår ett spänningfall

Ofta uppkommer spänningsfall  efter yttre påverkan på våra ledningar. Det kan vara blixtnedslag, trädgrenar, fåglar eller saltbeläggningar som orsakar kortslutningar. Störningen behöver inte ske lokalt för att din verksamhet ska drabbas, ett fel i regionnätet kan nämligen färdas upp emot 30 mil genom ledningssystemet.

Ibland kan ett spänningsfall istället bero på aktiviteter i din verksamhet. Det kan vara en stor elmotor som startas, ett svetsaggregat som börjar användas, eller en termostat till ett värmebatteri med hög effekt som slås på.  

Bygg immunitet mot spänningsfall

Det mest effektiva sättet för er att minimera problem med spänningsfall är att höja verksamhetens immunitetsnivå mot störningar. Det betyder att ni för statistik över spänningsfallen, som ni sedan använder för kravställning vid inköp av nya maskiner. 

Samla statistik

Börja med att registrera spänningsdipparna med hjälp av en elkvalitetsmätare som går att köpa för fast installation. Bygg upp statistik gällande tidpunkt, djup, varaktighet, antal faser och den svagaste länken i anläggningen. Notera också den uppskattade kostnaden vid en eventuell produktionsstörning. För ett tillförlitligt underlag rekommenderar vi att ni bygger upp statistik under minst tolv månader.

Ställ krav vid inköp

Nästa gång ni ska köpa in en ny produktionsutrustning använder ni ert underlag som kravställning mot leverantören. Efter driftsättning kan ni med hjälp av elkvalitetsmätaren sedan se till att kraven uppfylls. På det här sättet bygger ni systematiskt och över tid upp en immunitet mot spänningsfall.    

Så säkrar Gekås driften

Varje dag behöver Gekås i Ullared närmare 50 000 kilowattimmar el för att klara sin verksamhet. Högspänningsleveransen sker i skogsrik trakt, utsatt för kraftiga vindar när stormarna drar in, och där åska enligt SMHI förekommer så mycket som i genomsnitt 22 dagar per år.

Slås elförsörjningen ut drabbas shoppingen. Belysningen släcks, hissar stannar, och ventilationen slutar fungera. Eftersom 7 000 personer samtidigt kan samsas om shoppingen på de 36 000 kvadratmetrarna är det uppenbart att ett mörkt varuhus är ett stort problem.

Känsligare verksamhet

Gekås har dessutom blivit känsligare för strömavbrott på grund av varuhusets snabba expansion inom livsmedelsförsäljning. Nu krävs det även kylanläggning säkrad för stadigvarande drift.

– Det var lugnt med strömavbrott under 3-4 år, men hösten 2013 kom vi in i en negativ trend. Tre stora strömavbrott på kort tid, det medför komplikationer, säger Tommy Johansson på Bygg- och Fastighet som samlats för en genomgång med Boris Carlsson, säkerhetschef, Magnus Larsson på teknik och Elinor Persson, affärsansvarig på E.ON Energidistribution.

Säkra kundutrymmen

Gekås är förberett. Först av allt gäller det att säkra kunderna. De tio transformatorerna spridda för de olika verksamheterna, har backup i form av åtta dieseldrivna, stationära reservkraftverk samt ett mobilt. De drar igång med automatik när ordinarie elleverans försvinner.

– Det är viktigt att vi får igång belysningen i varuhuset. Vi får information från E.ONs driftcentral och den har vi nytta av när vi går ut i kundradion och informerar om vad som inträffat. Kunderna undrar naturligtvis.

För dyrt utan kassa

Kassalinjen är också prioriterad. Utan den stannar verksamheten och kundflödet. För den finns dubbel UPS som tar över innan reservkraften är igång.

– Vi förlorar alldeles för mycket om vi inte kan ta betalt. Det finns ingen försäkring som täcker ett sådant inkomstbortfall.

Säkrad IT-drift

Företagets datorhall är rejält utrustad med UPS. Dessa lösningar gör också att företaget inte är känsligt för små dippar på nätet. Däremot innebär korta strömavbrott, likväl som långa, lika mycket extra arbete för driften. Magnus samt Drift- och Underhållsgruppen får arbetet med att springa runt i anläggningarna för att återställa den teknik som inte återgår med automatik.

Centrallagret är effektkrävande

Medan IT-sidan är byggd för att klara strömtapp, är det svårare med varuhanteringen.

– Vårt centrallager hanterar 1 000 pallar per dag. Det är en ständig skytteltrafik. Kranlagret kräver så stora effekter att vi inte kan hantera det med reservkraft. Här finns inte mycket att göra.

Uppdaterar planerna

Boris ansvarar för arbetet med att uppdatera riskanalyserna, beredskaps- och handlingsplanerna. De omfattar alla möjliga incidenter som sabotage och brand i ställverken.

– Vi blir känsligare i takt med att vi växer. E.ON vet att vi utvecklas hela tiden och vi har en bra dialog för att kunna ligga steget före. Det går att bygga ut reservkraft i det oändliga, men det är en ekonomisk fråga. Vi har prioriterat.

Du är alltid välkommen för dialog

Kontakta oss gärna om du vill diskutera hur din elleverans fungerar och vilka åtgärder som kan göra din anläggning mer stabil och motståndskraftig mot kommande störningar.

Kontakta kundservice för företag, 020-25 55 50.

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energidistribution