Ändra gasinstallation - företag | Koppla bort gasen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Mötte med kund

Ändra er befintliga gasinstallation

Ändra befintlig gasinstallation

 1. Kontakta en behörig gasinstallatör. Vilka som är behöriga hittar du på www.energigas.se.
 2. Installatören skickar en föranmälan till oss på E.ON Gas.
 3. E.ON Gas granskar och godkänner föranmälan.
 4. Gasinstallatören gör ändringar i gasinstallationen och bokar in tid för nödvändiga kontroller inför driftsättning.
 5. Installationen besiktigas av oss på E.ON Gas. Om det är en gasspis i lägenhet gör installatören en egenkontroll. Vi på E.ON Gas gör endast stickprov.
 6. Anläggningen driftsätts.  

Tips
Om ditt energi- och/eller effektbehov förändras, kontakta din nätägare och gasleverantör för att få rätt avtal.

Serviceavtal upphör vid pannbyte

Har du serviceavtal så upphör det att gälla när du byter panna, eftersom du då har garanti från leverantören och installatören. Det går bra att ha kvar serviceavtalet med E.ON Gas, men du behöver i så fall kontakta oss.

Vill du avsluta ditt abonnemang?

Om ditt företag eller din näringsverksamhet ska koppla bort gasen behöver du kontakta oss. Frånkoppling sker vid huvudavstängningsventilen som vanligtvis finns i ett gasskåp i anslutning till fastigheten. Frånkoppling kan också göras på annat sätt om det finns särskilda marknads- eller säkerhetsförutsättningar för den enskilda anslutningen. Kontakta oss om blankett för frånkoppling. Avtalet om överföring av gas upphör att gälla sex (6) månader från den dag du har kontaktat E.ON Gas kundservice.

Eventuell framtida återinkoppling

Vid återinkoppling inom ett (1) år från frånkopplingsdatum tillkommer fast avgift samt abonnemangsavgift enligt aktuell gasnätprislista för den frånkopplade perioden.

Behörig gasinstallatör

För att utföra installationer med natur- och stadsgas krävs auktorisation. Företag måste ha en eller flera gasinstallationsledare för att bli auktoriserade. För att bli godkänd som gasinstallationsledare ställs krav på utbildning och erfarenhet.

Så här gör du som gasinstallatör en föranmälan

 1. Öppna Föranmälningsblanketten.
 2. Fyll i korrekta uppgifter.
 3. Spara ner blanketten på din dator.
 4. Klicka på "Skicka in föranmälan".
 5. Bifoga den ifyllda blanketten.
 6. Skicka till foranmalan.gas@eon.se.

Den här sidan uppdaterades 15 augusti 2018
av E.ON Gas