Fördelar gas - företag | Byt till gas - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kockar i kök

Byt till gas

En driftsäker, energieffektiv och hållbar energikälla.

Byt till gas idag – vi hjälper dig!

Gas är en energieffektiv energikälla som har många användningsområden, bland annat uppvärmning av bostäder, infravärme och utomhusbelysning. Gas är också vanligt inom industrin och i restauranger och storkök.  Vill du också satsa på en driftsäker, energieffektiv och hållbar energikälla, byt till gas!

Öka din konkurrenskraft med gas

Pressa dina energikostnaderna, få ut mer värme ur pannanläggningen, minska behovet av underhåll och effektivisera dina processer. Om du ansluter ditt företag till gas ger du faktiskt din verksamhet alla dessa konkurrensfördelar.

Lägre kostnader

Gas har högre verkningsgrad än olja. Därför går det åt mindre energi och energikostnaderna minskar därmed. Gas brinner med en klar, ren låga. Pannor och annan utrustning smutsas inte ner av slagg eller sot. Det betyder lägre drifts- och underhållskostnader. Inom industrin kan gas ofta användas direkt i processer, vilket sparar ytterligare pengar.

Problemfritt

Gas är enkel att använda. Du får leveranser i takt med att gasen förbrukas. Ingen lagring och inga transporter behövs. Risken för driftstopp är liten eftersom leveranssäkerheten är mycket hög.

Gas är dessutom en mycket säker energikälla och vi genomför regelbundna besiktningar av gasnätet och våra kunders anläggningar.

Stärk din miljöprofil

Gas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja och 40 procent jämfört med kol. Utsläppen av kväveoxider halveras, utsläppen av svaveldioxid, stoft och partiklar är försumbara.

Vi hjälper dig!

Ring våra företagsrådgivare så ser vi till att hjälpa dig och ditt företag att klarlägga förutsättningarna för konvertering från annat bränsle till gas.

Vi stöttar din verksamhet med allt från projektering, teknisk konstruktion, upphandling och miljö- och säkerhetsfrågor till ritnings- och dokumentationsarbete. Vi hjälper er även med myndighetskontakter, ombesörjer föreskrivna revisioner, modifierar samt uppgraderar befintliga anläggningar.

Mångsidig användning

I industrin kan gas effektivisera produktionen, bland annat genom direktanvändning i till exempel indunstning, destillation och torkning. I processindustrin kan man använda gas som bränsle för produktion av ånga via ångpannor. Elintensiv industri kan även använda gaskombianläggning för att producera egen el.

Örtofta Sockerbruk har blivit effektivare och renare med gas.

– Vi kopplade in gas 1985, berättar Nordic Sugar överingenjör Lennart Rantzow, som ansvarade för konverteringen från olja till gas. E.ON skräddarsydde lösningen åt oss. Allt har fungerat bra.

– Vi gör 50 procent mer socker idag än för ett år sedan. Ändå har energiförbrukningen per ton socker minskat, cirka 20 procent på tre år, säger fabriksdirektör Bengt Högberg.

I fastigheter kan gas användas till uppvärmning, varmvattenproduktion, luftkonditionering, utomhusbelysning med mera. Naturgas ger behaglig och pålitlig värme för alla slags lokaler. Verkningsgraden är hög vilket gör att gasen klarar sig mycket bra om du gör en ekonomisk jämförelse med andra värmesystem. Bo Dahlbom är teknisk direktör på National Gummi, han berättar hur de minskat uppvärmningskostnaderna sedan de gick över till gas:

– Uppvärmningskostnaderna har minskat med 30 procent. Gasugnarna är också driftsäkrare, vilket leder till jämnare kvalitet på våra produkter.

Gas är också ett mycket effektivt energislag i kraftvärmeverk för el- och värmeproduktion.

I växthus används gas dels för effektiv uppvärmning, dels som gödning med koldioxid. Med gas uppnås cirka 15 procent bättre växtlighet och skörd.

I restauranger och storkök är gas i spisar, ugnar och hällar kockarnas favorit eftersom den är lätt att reglera snabbt och ger en exakt och jämn temperatur.

– Verkningsgraden är hög och underhållet litet. Gasen tänker vi knappt på att vi har, den bara fungerar, säger platschefen Thomas Svanberg från Charkdelikatesser i Halmstad.

Kostnadsfördelar med gas

Kostnadsfördelarna med gas är stora om man jämför med till exempel olja. Gas har under de senaste 20 åren sålts till cirka två tredjedelar av priset på olja, räknat per enhet energi. Även om skillnaden mellan gas- och oljepriserna varierar så kan vi räkna med att den stora tillgången på gas ger stabila priser i många år framöver. Dessutom ökar tillgången på förnybar biogas.

Charkprodukter har gått över till gas och räknar med att minska energikostnaderna med 30 procent. Det gör det lätt att räkna hem investeringen.

– Efter sex år ska allt vara återbetalt inklusive den nya byggnaden för panncentralen, förtydligar Olle Karlsson VD Charkprodukter. Dessutom går kött- och fettavfall från företaget redan idag till produktion av biogas. Det gör valet av gas ännu mer naturligt.

Gasen har många miljöfördelar

Gasen har lägre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar än olja. Det gör den enklare att använda och samtidigt skapar användningen utrymme för ökad produktion av svensk förnybar biogas. Den fungerar lika bra hemma i köksspisen som i stora ugnar och torkar hos internationella företag.

– Idag använder vi 200 kubikmeter olja om året. Efter bytet kommer vi inte att ha någon olja överhuvudtaget, vilket är bra för oss som livsmedelsföretag. Gasen känns ren. Koldioxidutsläppen kommer att minska cirka 30 procent, och stora möjligheter finns att minska ytterligare genom inblandning av biogas, Olle Persson VD Charkprodukter.

Vad innehåller gasen?

Gasnätet består av både naturgas och den förnybara energikällan, biogas. Biogas framställs av restprodukter från bland annat jordbruk, gödsel och hushållssopor. Vi kommer successivt att öka andelen biogas i våra gasnät.

Naturgas är mellan 40 och 500 miljoner år gammal och har bildats av växter, plankton, bakterier, alger och andra levande organismer. Den består till cirka 90 procent av metan. Små mängder av andra kolväten ingår också, till exempel etan och propan.

Hur kan gasen stödja ditt företags miljömål?

Bo Dahlbom, teknisk direktör på National Gummi, berättar hur gasen gjort det lättare för deras verksamhet att klara sina miljömål:

– Framförallt är vi glada för miljöförbättringarna. Oljan är borta, så luftemissionerna har minskat dramatiskt, vi ligger långt under gränsvärdena. Förr fick vi anmärkningar vid Halmstad Kommuns årliga besiktning. Nu behöver vi inte ens kontrolleras.

Den här sidan uppdaterades 6 april 2018
av E.ON Gas