Gasnätsavgiften - företag - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man med headset

Undvik onödiga kostnader

Välj rätt gasnätsprislista

Det är viktigt att ditt företag anmäler sig till rätt gasnätsprislista för att undvika onödiga kostnader och överuttagsavgifter. Vilken gasnätsprislista din verksamhet tillhör bestäms främst av er årliga förbrukning samt er abonnerade effekt.

  • Abonnerad effekt för kunder i kategori 0 och 1 (större förbrukning) utgörs av maximal uttagen dygnsmedeleffekt och specificeras i nätavtalet
  • För kunder i kategori 2 gäller maximal uttagen månadseffekt
  • För kunder i kategori 3 är det den intrimmade effekten för pannan som avgör den abonnerade effekten

Hög installerad effekt – Gasnätsprislista Kategori 0

För anläggningar med installerad effekt >120 MW.

Större förbrukning - Gasnätsprislista Kategori 1

För anläggningar med en gasöverföring >3 GWh/år eller 0,5 GWh/månad eller abonnerad effekt >0,5 MW och <120 MW.

Medelstor förbrukning - Gasnätsprislista Kategori 2

För anläggningar med en gasöverföring >0,3 GWh/år och <3 GWh/år.

Mindre förbrukning - Gasnätsprislista Kategori 3

För anläggningar med en gasöverföring < 300 MWh/år.

Tillfälligt abonnemang (säsongsabonnemang)

För anläggningar med förbrukning enbart under delar av året, eller tydliga säsongsintervaller.

Gasnätsprislistor

Vår nätavgift är indelad i fyra olika kategorier, beroende på installerad/abonnerad effekt och/eller förbrukning, och gäller för överföring av gas till våra kunders anläggningar i kommuner där vi i dag har ett etablerat gasnät.

Kategori 0

Förbrukning: -
Effektgränser: >120 MW
Avläsning: Daglig
Underlag för abonnerad effekt: Dygnsmedeleffekt

Kategori 1

Förbrukning: >3 GWh per år eller 0,5 GWh per månad
Effektgränser: 0,5-120 MW
Avläsning: Daglig
Underlag för abonnerad effekt: Dygnsmedeleffekt

Kategori 2

Förbrukning: 0,3-3 GWh per år
Effektgränser: –
Avläsning: Månatlig
Underlag för abonnerad effekt: Månadsmedeleffekt

Kategori 3

Förbrukning: <0,3 GWh per år
Effektgränser: <200 kW maxeffekt, minst 12 kW
Avläsning: Årlig
Underlag för abonnerad effekt: Intrimmad effekt

Avgiften för kategori 1-3 består av:

  1. Fast avgift
  2. Abonnemangsavgift
  3. Gasöverföringsavgift
  4. Myndighetsavgifter

Abonnemangs- och gasöverföringsavgiften baseras på den abonnerade effekten, vilket är den högsta effekt som kunden vill kunna ta ut under året i sin anläggning.

Avgiften för Kategori 0 se gasnätsprislista.      

Ändra abonnerad effekt

Ditt företags gasnätsavgift varierar beroende på vilken abonnerad effekt du har och hur mycket gas ditt företag förbrukar. Om du tar ut en högre abonnerad effekt än vad du har bokat upp får du betala en överuttagsavgift. Därför är det viktigt att ditt företag justerar sitt abonnemang när ni märker att ert effektuttag förändras.

Markera gasens användningsområde/områden

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Överuttagsavgift

Ditt företags gasnätsavgift varierar beroende på vilken abonnerad effekt du har och hur mycket gas ditt företag förbrukar. Om du tar ut en högre abonnerad effekt än vad du har bokat upp får du betala en överuttagsavgift. Därför är det viktigt att ditt företag justerar sitt abonnemang när ni märker att ert effektuttag förändras.

Exempel på debitering av överuttagsavgift:

Abonnerad effekt är 375 kW och abonnemangsavgiften är 228 kr/kW och år. Uttagen effekt blev 400 kW i april. Överuttagsavgiften blir 25 kW x 228 kr/kW x 2 = 11 400 kr. Om du hade gjort samma överuttag i maj hade överuttagsavgiften istället blivit 25 kW x 228 kr/kW x 1,5 = 8 550 kr.

E.ON Gas tar ut överuttagsavgifter då vi som nätägare behöver ha korrekta effektbokningar till Swedegas som äger transmissionsnätet. Om vi kan boka rätt mot Swedegas ger detta i längden mer rättvisa gasnätsavgifter. Därför är det viktigt att du som kund bokar rätt abonnerad effekt. Debitering av överuttagsavgift påverkar inte din abonnemangs- och överföringsavgift.

Den här sidan uppdaterades 28 september 2018
av E.ON Gas