Gas - Företag | Räkna ut gasnätavgiften - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Räkna ut din gasnätsavgift

Gasnätavgiften betalar du till den som äger gasledningen för transport av gasen fram till dig. Gasnätavgiften består av en fast årsavgift, abonnemangsavgift, gasöverföringsavgift och myndighetsavgifter. Hur stor gasnätkostnaden blir per år bestäms av vilken effekt du abonnerar på och hur mycket gas du förbrukar.

Skulle du ta ut mer effekt än vad du abonnerar på i kategori I eller kategori II tar E.ON Gas ut en överuttagsavgift. Storleken på överuttaget är skillnaden mellan din abonnerade effekt och den högsta uttagna effekten för månaden. Under oktober till och med april multipliceras abonnemangsavgiften för överuttaget med 2, under maj till september med 1,5.

Exempel på debitering av överuttagsavgift för en kategori II anläggning

Abonnerad effekt är 375 kW och abonnemangsavgiften är 242 kr/kW och år. Uttagen effekt blev 400 kW i april. Överuttagsavgiften blir 25 kW x 242 kr/kW x 2 = 12 100 kr. Om du hade gjort samma överuttag i maj hade överuttagsavgiften istället blivit 25 kW x 242 kr/kW x 1,5 = 9 075 kr.

E.ON Gas tar ut överuttagsavgifter då vi som nätägare behöver ha korrekta effektbokningar till Swedegas som äger transmissionnätet. Om vi kan boka rätt mot Swedegas ger detta i längden mer rättvisa gasnätavgifter. Därför är det viktigt att du som kund bokar rätt abonnerad effekt. Debitering av överuttagsavgift påverkar inte din abonnemangs- och överföringsavgift.


Priserna gäller från och med 2019-01-01.

Välj nätprislista

Vilken nätprislista du har idag står angivet på din fakturaspecifikation.

Abonnerad effekt
Ange din årsförbrukning

Din beräknade årsförbrukning baseras på tidigare avläsningar. Siffran hittar du på Mina sidor under rubriken Min förbrukning.

Den här sidan uppdaterades 17 oktober 2018
E.ON Gas