Naturgas - företag | Så fungerar gasmarknaden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Glad man i reflexväst

Så fungerar gasmarknaden

Gasnätföretagen har idag ensamrätt på gasdistributionen (överföringen) inom sitt geografiska område. Detta ger stordriftsfördelar som kommer kunderna till del. Alternativet med att nätföretagen bygger parallella gasledningar vore dyrare och krångligare, både för kunden och samhället.

Med denna reglerade verksamhet följer också ett stort ansvar och det är viktigt för oss att du som kund kan känna trygghet i myndighetens reglering av oss som nätbolag. En av våra tillsynsmyndigheter, Energimarknadsinspektionen (EI), har uppdraget att granska vår verksamhet och se till att våra nätavgifter är skäliga, icke-diskriminerande och kostnadsreflekterande.  

Den här sidan uppdaterades 15 augusti 2018
av E.ON Gas