• Inhouse design
  Systemlösning från ditt perspektiv
 • Kvalitet och leveranstrygghet
  Hållbara inköp direkt från tillverkare till eget lager
 • Egen installationsverksamhet
  Med säkerhetsfokus
 • Webbtjänsten Solsystemet
  Tydlig uppföljning i E.ON Navigator
 • Support och serviceavtal
  Anpassat efter ditt behov
 • Trygghet och långsiktighet
  Vi finns kvar under hela garantitiden
 • 1. Personlig rådgivning
  Bli uppringd av våra experter eller ring dem direkt, för ett förutsättningslöst samtal om solcellspotentialen för just er verksamhet.
 • 2. Energianalys och solcellslösning
  Vi analyserar först verksamhetens förutsättningar och totala energibehov. Därefter tar vi fram ett förslag på en optimerad solcellslösning.
 • 3. Solcellserbjudande
  Ni får ett solcellserbjudande med slutsatser, föreslagen lösning och lönsamhetsanalys.
 • 4. Beslutsunderlag och administration
  Vi hjälper er ta fram ett beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler, finansieringsförslag, hantering av bidrag med mera.
 • 5. Avtalsförslag
  Vi tar fram ett avtalsförslag.
 • 6. Installation
  Våra certifierade installatörer installerar anläggningen.
 • 7. E.ON Navigator - få full koll på ert solsystem
  Vi hjälper er komma igång med den digitala tjänsten E.ON Navigator, så att ni kan följa ert solsystem i minsta detalj.
 • 8. Support och service
  Vi erbjuder er support och serviceavtal under hela solcellsanläggningens livstid.
 • Investeringsuppföljning
  Följ i detalj hur mycket ni har sparat på er solcellsanläggning och se de olika intäktströmmarnas andel per månad.
 • Produktion just nu och över tid
  Se hur mycket ni producerar just nu eller över ett valfritt tidsintervall.
 • Egenanvändningsgrad
  Följ upp hur stor er egenanvändning är, dvs hur stor andel av solelsproduktionen som ni använder själva.
 • Förbrukning
  Se hur solcellsanläggningen har förändrat bilden av din totala förbrukning.
 • Aggregat och per anläggning
  Se alla data aggregerat för alla dina anläggningar eller varje anläggning var för sig.
 • Full koll på företagets energianvändning
  Förutom alla detaljer om dina solceller ger E.ON Navigator dig full och enkel kontroll över hela företagets energisituation.
Vänligen försök igen om en liten stund.