Solceller som matchar era energibehov

För att en solcellsanläggning ska bli så lönsam som möjligt är det viktigt att anlita en solcellsexpert som förstår hela verksamhetens energisystem. Det är därför våra kunder är extra nöjda, för vi är både solcells- och energiexperter. Vi hjälper er hela vägen och tar fram ett solsystem som blir en integrerad del av er verksamhet. Ett system som är perfekt designat och kalibrerat för att maximera både lönsamhet och hållbarhet. Det är enkelt att administrera tack vare den digitala energitjänsten E.ON Navigator.

Kontakta våra rådgivare för större solcellssystem

Har ni en ledig takyta över 1000 kvm?

Kontakta våra experter på mindre solcellsanläggningar

Har ni en ledig takyta under 1000 kvm?

Varför välja solsystem från oss?

 • Inhouse design
  Systemlösning från ditt perspektiv
 • Kvalitet och leveranstrygghet
  Hållbara inköp direkt från tillverkare till eget lager
 • Egen installationsverksamhet
  Med säkerhetsfokus
 • Webbtjänsten Solsystemet
  Tydlig uppföljning i E.ON Navigator
 • Support och serviceavtal
  Anpassat efter ditt behov
 • Trygghet och långsiktighet
  Vi finns kvar under hela garantitiden

Vi hjälper er hela vägen

 • 1. Personlig rådgivning
  Bli uppringd av våra experter eller ring dem direkt, för ett förutsättningslöst samtal om solcellspotentialen för just er verksamhet.
 • 2. Energianalys och solcellslösning
  Vi analyserar först verksamhetens förutsättningar och totala energibehov. Därefter tar vi fram ett förslag på en optimerad solcellslösning.
 • 3. Solcellserbjudande
  Ni får ett solcellserbjudande med slutsatser, föreslagen lösning och lönsamhetsanalys.
 • 4. Beslutsunderlag och administration
  Vi hjälper er ta fram ett beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler, finansieringsförslag, hantering av bidrag med mera.
 • 5. Avtalsförslag
  Vi tar fram ett avtalsförslag.
 • 6. Installation
  Våra certifierade installatörer installerar anläggningen.
 • 7. E.ON Navigator - få full koll på ert solsystem
  Vi hjälper er komma igång med den digitala tjänsten E.ON Navigator, så att ni kan följa ert solsystem i minsta detalj.
 • 8. Support och service
  Vi erbjuder er support och serviceavtal under hela solcellsanläggningens livstid.

Kontakta din solcellsexpert

Kontakta våra rådgivare för större solsystem.

Produkter med marknadsledande effektivitet och hållbarhet

Vårt dotterbolag Solar Supply är en av de ledande grossisterna på den svenska marknaden. Tillsammans med dem leverar vi de bästa tekniska lösningarna utifrån dina förutsättningar och behov.

svart solcellspanel

Högeffektiva och hållbara solcellspaneler

Vi levererar de första panelerna som har blivit accepterade i Byggvarubedömningens ranking.  Vi erbjuder även solcellspaneler från tyska Sonnenstromfabrik med extra lågt klimatavtryck.

solcellspark med växelriktare monterade under solpanelerna

Växelriktare som matchar dina behov

Hos oss hittar du ett brett utbud av olika växelriktare för att matcha dina behov perfekt. Gemensamt för dem alla är den höga effektiviteten, kvaliteten och den långa livslängden.

person installerar solcellspanel på ett tak

Montagesystem för det nordiska klimatet 

Vi erbjuder ett komplett sortiment av montagelösningar för alla tak, men även speciallösningar så som integrerade lösningar, carports och installation på fasad.

styrenhet för solcellsbatteri

Skräddarsydda energi-lagringslösningar

Varje energilagringsprojekt är unikt – vi leverera skräddarsydda lösningar för alla typer av behov genom våra utvalda partners.

Säkerheten viktig vid installation

Vi jobbar med noggrant utvalda installatörspartners, där samtliga är utbildade i taksäkerhet. Vi ställer gedigna krav på arbetsmiljö generellt och tar dessutom ansvar för BAS P/U i totalentreprenaden.

Bra att veta om solceller

Här hittar du frågor och svar kring solceller och solenergi för företag.

Få full koll med E.ON Navigator

Få full koll på dina solcellsanläggningar och hela ert energisystem med hjälp av vår tjänst E.ON Navigator, som är gratis för alla våra företagskunder.

 • Investeringsuppföljning
  Följ i detalj hur mycket ni har sparat på er solcellsanläggning och se de olika intäktströmmarnas andel per månad.
 • Produktion just nu och över tid
  Se hur mycket ni producerar just nu eller över ett valfritt tidsintervall.
 • Egenanvändningsgrad
  Följ upp hur stor er egenanvändning är, dvs hur stor andel av solelsproduktionen som ni använder själva.
 • Förbrukning
  Se hur solcellsanläggningen har förändrat bilden av din totala förbrukning.
 • Aggregat och per anläggning
  Se alla data aggregerat för alla dina anläggningar eller varje anläggning var för sig.
 • Full koll på företagets energianvändning
  Förutom alla detaljer om dina solceller ger E.ON Navigator dig full och enkel kontroll över hela företagets energisituation.
Solceller på tak

Framtidssäkra driften med ett serviceavtal

Teckna ett serviceavtal för din solcellsanläggning så säkerställer du att den producerar optimalt även i framtiden. Vi erbjuder tre avtalsmodeller med bland annat återkommande översyn och service.

Installation solceller på tak

Solcellsfinansiering – investera utan att binda kapital

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi en unik möjlighet att skaffa solceller. Istället för att betala anläggningen kontant fördelas kostnaden över en tidsperiod om maximalt tio år. På så sätt kan ni producera egen solel, samtidigt som ni behåller utrymmet att göra andra viktiga investeringar i företaget.

Solceller för industri

Solceller är särskilt lönsamt för verksamheter som har stora energibehov under sommarhalvåret för till exempel kylning eller tillverkning. Solceller hjälper dessutom till att kapa dyra effekttoppar. 

Den egna förnybara solenergin skapar även ett värde som lyfter varumärket internt och externt, profilerar produkter och når ut hela vägen till slutkund.

Lergranulat tillverkas med solkraft

Bara Mineraler satsar grönt. Företaget som tar till vara på växtkraften i den skånska leran väljer även solkraft för att producera el till sina anläggningar.

Solceller på tak

Avkastning och återbetalningstid för en industrifastighet

En industrifastighet som har en platt takyta på totalt 3 000 kvadratmeter med paneler i öst/väst- eller söderläge kan med fördel producera egen solenergi. Verksamheten bör använda den allra mesta av elproduktionen själv och betalar ofta låg energiskatt.

Exempel på en solcellsanläggning för en industrifastighet: 

 • får en årsproduktion på ca 250 000 kWh
 • får en avkastning på mellan 7-10 %
 • får en återbetalningstid på mellan 10-13 år

Kontakta våra experter

Har ni en ledig takyta över 1000 kvm?
Kontakta våra rådgivare för större solsystem.

Har ni en ledig takyta under 1000 kvm?
Kontakta våra experter för mindre solcellsanläggningar.

Solceller för fastighetsbolag

Solceller höjer värdet på era fastigheter från dag ett och sänker driftskostnaderna. Med våra solcellslösningar och energiexpertis får ni en perfekt balans mellan fastighetens varierande energibehov och solelsproduktionen för en optimalt lönsam lösning. I E.ON Navigator får ni dessutom en unik överblick och enkel kontroll över samtliga fastigheter och solcellsanläggningar.

ICA Falkenberg minskar sina energikostnader

För att minska sitt klimatavtryck har ICA-handlaren Martin Persson monterat 800 solcellsmoduler på taket till sin butik. Tack vare det har han under sommarmånaderna sänkt sina energikostnader med 415 000 kronor.

Solceller på tak

Avkastning och återbetalningstid för en kontorsfastighet

En kontorsfastighet som har en platt takyta på totalt ex. 2 000 kvadratmeter med paneler i öst/väst- eller söderläge kan med fördel producera egen solenergi. Verksamheten bör använda den allra mesta av elproduktionen själv och betalar ofta full energiskatt.

Exempel på en solcellsanläggning för en kontorsfastighet

 • får en årsproduktion på ca 200 000 kWh
 • får en avkastning på mellan 8-11 %
 • får en återbetalningstid på mellan 8-11 år
Johan Hörlin

Kontakta våra experter

Har ni en ledig takyta över 1000 kvm?
Kontakta våra rådgivare för större solsystem.

Har ni en ledig takyta under 1000 kvm?
Kontakta våra experter för mindre solcellsanläggningar.

Solceller för lantbruk

Lantbruk med stora lediga takytor och hög elförbrukning under sommarhalvåret kan verkligen spara pengar med solens kraft. Samtidigt som de gör en insats för klimatet. Vanligtvis är installationerna extra lönsamma på grund av takens storlek, enkla utformning och tillgänglighet.

Solpaneler ger lantbruket ny kraft

Att välja solkraft är en vinst både för miljön och företaget. I Skåne har tre stora producenter av grönsaker investerat i solenergi. Tillsammans kommer de producera lika mycket el som årsförbrukningen för 80 villor.

Solceller på tak

Avkastning och återbetalningstid för lantbruk

En lantbruksfastighet som har en vinklad takyta på 1 000 kvadratmeter med paneler i söderläge kan med fördel producera egen solenergi. Verksamheten bör använda den allra mesta av elproduktionen själv och betalar ofta lägre energiskatt än andra verksamheter.

Exempel på en solcellsanläggning för ett lantburk: 

 • får en årsproduktion på ca 200 000 kWh
 • får en avkastning på mellan 8-12 %
 • får en återbetalningstid på mellan 7-11 år
Johan Hörlin

Kontakta våra experter

Har ni en ledig takyta över 1000 kvm?
Kontakta våra rådgivare för större solsystem.

Har ni en ledig takyta under 1000 kvm?
Kontakta våra experter för mindre solcellsanläggningar.

Solceller för större bostadsrättsföreningar

Sjunkande priser på solcellspaneler har gjort det lönsamt för många bostadsrättsföreningar att satsa på solceller, men inte alla. Vi hjälper er att ta fram en lönsamhetskalkyl utifrån elförbrukning och fastighetens potential, samt tar fram förslag på lösning och stöd för att driva processen i föreningen.

Brf Briljanten i framkant

Det började med bergvärme, utökades till laddstolpar och nu ska de installera solpaneler på taket. Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund är inte rädd för att pröva alternativa energilösningar för att främja både ekonomin och miljön.

Solceller på tak

Avkastning och återbetalningstid för en större bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening som har en platt takyta på ca 2 000 kvadratmeter med paneler i öst/väst eller söderläge kan med fördel producera egen solenergi. Verksamheten bör använda den allra mesta av elproduktionen själv och betalar ofta full energiskatt och kan ej dra av för moms.

Exempel på en solcellsanläggning för en större bostadsrättsförening:

 • får en årsproduktion på ca 200 000 kWh
 • får en avkastning på mellan 8-12 %
 • får en återbetalningstid på mellan 7-11 år
Johan Hörlin

Kontakta våra experter

Har ni en ledig takyta över 1000 kvm?
Kontakta våra rådgivare för större solsystem.

Har ni en ledig takyta under 1000 kvm?
Kontakta våra experter för mindre solcellsanläggningar.

Bli uppringd av våra solcellsexperter

Vill du få hjälp med att utvärdera om solceller är rätt för ditt företag? Hjälp oss med informationen nedan, så hör en av våra solcellsexperter av sig. 

Just nu har vi högt tryck hos våra solcellsexperter, men vi hör av oss så fort som möjligt.

Är du privatkund eller har ett mindre företag? Upptäck våra mindre solcellsanläggningar

I nuläget kan vi installera solceller i höjd med Uppsala och söderut.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.