Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Det känns kanske inte så ibland, men Sverige har faktiskt bra förutsättningar för solceller. Vi har ungefär lika många soltimmar som i Centraleuropa. Instrålningen är cirka 1000 kWh per kvadratmeter i södra Sverige och 800 kWh per kvadratmeter i de norra delarna.

Karta över sverige med statistik över instrålning per kvadratmeter

Hur väl just er företagsbyggnad är lämpad för solceller beror också på en rad andra faktorer – till exempel väderstreck, storleken på taket och om det finns träd eller annat som skuggar.

Vill du veta vilka förutsättningar ditt företag har? Kontakta våra Solrådgivare

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Hur ser solcellerna ut?

Våra solceller är monokristallina och smälter in bra på de flesta byggnader.

Solcellernas framsida utgörs av en skiva härdat glas som skyddar cellerna mot yttre slitage. Skivan har en ram som oftast är gjord av aluminium. Bakstycket består av ett UV-beständigt material.

Hur mycket kan vi producera – blir vi helt självförsörjande?

Solceller kan maximalt generera cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på väderstreck och tak/taklutning. Vi brukar säga att ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med kontorsel under årets sommarmånader.

När har vi tjänat in vår investering?

Det är inte en helt enkel fråga eftersom det beror på vilket solcellslösning ni väljer, hur ni dimensionerar er installation och hur mycket el ni använder. Som egenproducent tjänar man sällan pengar på att sälja överskottsel. Istället brukar målet vara att bli självförsörjande under sommarhalvåret och på så sätt minska sitt inköpsbehov. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 8-15 år beroende på förutsättningar.

Kan vi få solcellsbidrag?

Idag går det inte att få något solcellsbidrag, men gränsen för energiskatt för egenanvänd el är höjd till 500 kW.

Vad innebär ett elcertifikat?

För varje megawattimme (MWh) solenergi som ni själva producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige. För att få elcertifikat behöver ni en särskild mätare och ett speciellt mätabonnemang som ni bekostar själva.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el ni producerar men själv inte använder köper gärna vi på E.ON till ett pris som följer timpriserna på elbörsen. Om ni köper el från oss blir vi automatisk er anvisade köpare. Men ni är självklart fria att aktivt välja att sälja er el till det energibolag ni önskar.

Vad krävs av oss och vår byggnad?

Följande behöver finnas på plats:

  • en elmätare
  • tak som har minst 20 års livslängd kvar
  • att bygglov undersökts och vid behov beviljats
  • för att få en rimlig återbetalningstid bör taket ligga åt söder, öster och/eller väster och inte skuggas av hinder på taken, träd eller byggnader

Går det åt mer energi att tillverka solceller än de kan producera?

Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer visserligen från energin som går åt under tillverkningsprocessen. Men sedan kan de generera 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Om man tittar på koldioxidutsläpp så tar det cirka 12-18 månader innan produktionen av solenergi har kompenserat för tillverkningen av solcellerna.

Kontakta våra solrådgivare

Hör av dig till våra solrådgivare för att diskutera dina behov och möjligheter. Fyll i formuläret för att bli uppringd eller kontakta oss direkt.

Inte redo för solceller än?

Köp solel från oss och stötta utvecklingen av solenergi. Det kostar bara några tior extra i månaden.