Det kan ju verka som att solceller och odling av växter konkurrerar med varandra. Växterna fångar solljus för att skapa fotosyntes och solcellerna använder det för att skapa el. Sanningen är att det finns grödor som gärna delar plats med solpaneler. En studie från University of Arizona visar att solceller och odling på samma markyta inte alls behöver innebära en kompromiss.

Nyttig skugga från solpanelerna

Forskarnas hypotes var att skuggan från solpaneler kunde sänka jordytans temperatur och att vegetationen samtidigt kunde hålla nere panelernas temperatur. Eftersom effektiviteten sjunker när solcellerna når höga temperaturer skulle detta bland annat ger mer elproduktion.

Studien utfördes under sommarmånaderna, med körsbärstomater, jalapeños och chiltepinchili som testgrödor. I tre olika stationer mättes temperatur, luftfuktighet och jordfuktighet på samma sätt: en station med endast solpaneler, en med endast grödor och en med grödor under solpanelerna.

Solpaneler i solcellspark

Effektivare odling med solceller

Kombinationen av solceller och odling sänkte temperaturen som förväntat. Luften höll sig i genomsnitt cirka 1°C lägre under dagen, men även 0,5°C varmare under natten. Solcellernas temperatur var omkring 9°C lägre. Luften var också lite mindre torr under solpanelerna och jorden höll sig fuktig längre efter vattning. Enligt forskarna bör de lägre temperaturerna innebära omkring 3 % mer elproduktion under sommarmånaderna.

Topptomater

Grödorna reagerade däremot lite olika. Chilin, som är anpassad för att växa i skugga, trivdes bra med solpaneler över sig. Vattenanvändningen var oförändrad, men produktionen tredubblades. Jalapeños saknade solljuset och minskade sin produktion marginellt, men använde 65 % mindre vatten. Körsbärstomaterna däremot, de producerade dubbelt så mycket tomater med samma mängd vatten.

Goda resultat med solpaneler

Slutsatsen var att det kan finnas stora fördelar med att odla på detta sätt. Med rätt grödor, som är kompatibla med skördesätt och platsen de odlas på, kan både vatten och pengar sparas. Samtidigt tar solpanelerna mindre yta från odlingsmark, och kanske trivs de som arbetar med grödorna också bättre i skuggan?

Källa: Ars Technica, arstechnica.com

Nyfiken på solcellspark?

En solcellspark är en bra investering både för ekonomin och miljön. Vi hjälper dig hela vägen från projektering och installation till drift och elförsäljning.