• Utredning och avtalsförslag för solparken
  Vi hjälper dig som markägare att göra en utredning av markens potential och ger dig ett avtalsförslag på en solpark.
 • Avtal för elhandel
  Vi hjälper dig som elkonsument att hitta en producent som du kan köpa förnybar el direkt av genom ett PPA (Power Purchase Agreement).
 • Producent och elhandelskund kopplas ihop
  Vi kopplar ihop producent och elhandelskund och hanterar flödena.
 • Investering i solparken
  Vi bygger och tar hand om driften av solparken.
 • Stor skillnad för miljön
  Som elhandelskund köper du sen den producerade elen för ett marknadspris + en miljöpremie för den lokala och förnybara el som läggs till i energisystemet.
 • Dra nytta av obrukbar mark
  Mark som du annars inte hade haft användning av gör nytta.
 • En lönsam energiomställning
  Du får en garanterat hög avkastning med låg risk.
 • En energiomställning till förnybar energi
  Du som markägare bidrar till att öka andelen förnybar energi och därmed minska koldioxidutsläppen.
 • Ett konkret bidrag i omställningen till förnybar energi
  Du som är elhandelskund bidrar till att öka den faktiska andelen förnybar energi, och gör därmed en påtaglig insats för att minska koldioxidutsläppen.
 • En affärsmässigt hållbar energiförsörjning
  Du framtidssäkrar energiförsörjningen för din affär och ökar din konkurrenskraft.
 • Ett starkare varumärke
  En tydlig hållbarhetssatsning ger ett starkare varumärke, både ur hållbarhets- och employer branding-perspektiv.
Vänligen försök igen om en liten stund.