Energiomställningen är igång

Energiomställningen är igång, men för att sätta fart på den ordentligt behöver vi hjälpas åt och se till att andelen förnybar elproduktion ökar. Genom att bidra till att fler solparker byggs är du med i omställningen på riktigt – samtidigt som er konkurrenskraft stärks i ett samhälle som ställer allt högre krav på att företag tar miljöansvar.

Vi erbjuder helhetslösningar och intressanta partnerskap för både markägare som vill bygga solpark och företag som vill täcka en större del av sitt energibehov med solel. Kontakta våra solparksexperter för dialog kring just era förutsättningar!

Är du privatkund eller har ett mindre företag? Välkommen att kontakta våra solcellsexperter för mindre solcellsanläggningar.

Bli en del av energiomställningen

Vi kopplar ihop företag som vill bygga en solpark med företag som vill köpa närproducerad förnybar solel. Du som elhandelskund får alltså förnybar el från en anläggning som inte hade byggts om inte vi kopplat samman producent och elkund. Och tillsammans bidrar vi till att öka andelen förnybar elproduktion i Sverige.

Bild som visar hur E.ON kopplar ihop solcellsparksägare med företag som får el från solcellsparker

Trianon satsar på solen

Trianon gör energiomställning på riktigt genom att köpa el från en solcellspark som inte hade byggts annars.

Så här går det till

 • Utredning och avtalsförslag för solparken
  Vi hjälper dig som markägare att göra en utredning av markens potential och ger dig ett avtalsförslag på en solpark.
 • Avtal för elhandel
  Vi hjälper dig som elkonsument att hitta en producent som du kan köpa förnybar el direkt av genom ett PPA (Power Purchase Agreement).
 • Producent och elhandelskund kopplas ihop
  Vi kopplar ihop producent och elhandelskund och hanterar flödena.
 • Investering i solparken
  Vi bygger och tar hand om driften av solparken.
 • Stor skillnad för miljön
  Som elhandelskund köper du sen den producerade elen för ett marknadspris + en miljöpremie för den lokala och förnybara el som läggs till i energisystemet.

Solparker för dig som är markägare

För att en solpark ska bli så lönsam som möjligt är det viktigt att anlita en solcellsexpert som hanterar hela värdekedjan – från projektering till installation och inte minst drift och elförsäljning. Det är därför våra kunder är extra nöjda. För vi är både solcells- och energiexperter. Du får dessutom en anläggning som är enkel att administrera tack vare den digitala energitjänsten E.ON Navigator. Summan är att du får ett komplett system som är perfekt designat och kalibrerat för att maximera både lönsamhet och hållbarhet.

Har du en ledig markyta på minst 10 hektar? Kontakta våra rådgivare för att få ett skräddarsytt förslag på solpaneler efter ditt företags behov.

Fördelar för dig som är markägare

 • Dra nytta av obrukbar mark
  Mark som du annars inte hade haft användning av gör nytta.
 • En lönsam energiomställning
  Du får en garanterat hög avkastning med låg risk.
 • En energiomställning till förnybar energi
  Du som markägare bidrar till att öka andelen förnybar energi och därmed minska koldioxidutsläppen.

Fördelar för dig som är elhandelskund

 • Ett konkret bidrag i omställningen till förnybar energi
  Du som är elhandelskund bidrar till att öka den faktiska andelen förnybar energi, och gör därmed en påtaglig insats för att minska koldioxidutsläppen.
 • En affärsmässigt hållbar energiförsörjning
  Du framtidssäkrar energiförsörjningen för din affär och ökar din konkurrenskraft.
 • Ett starkare varumärke
  En tydlig hållbarhetssatsning ger ett starkare varumärke, både ur hållbarhets- och employer branding-perspektiv.

Frågor och svar om solparker och partnerskap

Varför vill E.ON bygga solparker?

Att möjliggöra energiomställningen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del i vårt dagliga arbete. Ett led i detta är vår satsning på kommersiella solparker. Idén är att bygga stora solcellsanläggningar på arrenderad mark och förse våra kunder med förnybar el.

Vilken typ av mark söker ni?

Vi vill fokusera på stora parker och är framför allt intresserade av att arrendera områden på cirka 10 hektar eller större. Vi prioriterar hållbarhet och letar därför efter mark där solelproduktionen kan kombineras med andra intressen såsom natur, kultur och matproduktion.

Måste jag investera själv om jag vill ha solpark på min mark?

Nej. Vi vill att det ska vara enkelt att bidra till energiomställningen. Därför sköter vi allt från projektering och installation, till underhållning av parken i många år framåt. En del av produktionsförsäljningen hamnar i din plånbok som arrendeersättning varje år.

Jag vill investera själv – vad ska jag tänka på?

Om du vill investera själv och bygga en solpark på din egen mark kontaktar du din kommun och länsstyrelsen för information och vägledning kring vad som gäller för din fastighet. Följande frågeställningar kan då vara bra att ha med:

 • Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?
 • Finns det motivering för val av plats?
 • Berörs skyddade områden?
 • Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djurliv och växter)?
 • Behövs någon typ av inventering?
 • Hur kommer kulturmiljön att påverkas?
 • Finns det fornlämningar som berörs?
 • Finns det kommunala planer som berörs?
 • Hur kommer friluftslivet att påverkas?
 • Finns det fotomontage från olika håll?
 • Hur ska anläggningen skötas?
 • Behövs dispens från terrängkörningslagen?
 • Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?
 • Finns det möjlighet för anslutning till elnätet?

Hur vet jag om jag kan ansluta min park till elnätet och hur gör jag för att ansluta?

På sidan Nätområden.se kan du se vem som äger nätet som din park ska anslutas till. Kontakta nätbolaget direkt för att få information om möjlighet för anslutning samt hur processen ser ut. Är det E.ON Energidistribution som äger nätet i ditt område, kan du skicka in en förfrågan om anslutningsindikation här.

Behöver jag söka tillstånd för en solpark?

Solparker behöver inget tillstånd men måste anmälas för samråd enligt Miljöbalken 12 kap. 6 §. Det är Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för en sådan anmälan. Det är också bra att prata med kommunen först och kolla deras planer för området. Staket, transformatorstation, teknikbodar och andra byggnader kan kräva bygglov.

Var kan jag få hjälp med projektering av min egen park?

Vi på E.ON kan erbjuda att projektera din park åt dig, om du själv vill investera eller använda våra underlag i en upphandling. Du får då en offert på en förstudie med ett pris för designoptimering, utredning av nätanslutning, tillståndsansökan och alla anmälningar som krävs. Om du vill att E.ON ska gå vidare med att installera din solpark och handla upp hårdvara, såsom paneler och växelriktare, hjälper vi gärna till med det också.

Vad är skillnaden mellan solpark och solcellspark?

Det är olika benämningar för samma sak. Inom branschen har man enats om att använda begreppet solpark istället för solcellspark.

Bli uppringd av våra solcellsexperter

Vill du få hjälp med att utvärdera om el från en solpark är rätt för ditt företag? Hjälp oss med informationen nedan, så hör en av våra experter av sig. Vi hörs!

Är du privatkund eller har ett mindre företag? Kontakta oss om våra mindre solcellsanläggningar

Jag är intresserad av
Jag är intresserad av att

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.