Så här gör du

Innan du bestämmer var du ska placera ditt vindkraftverk är det viktigt att först göra vindmätningar under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera så mycket el som möjligt.

1. Ansök om tillstånd, elcertifikat och ursprungsgarantier

På vindlov.se hittar du information om tillstånd för egen vindkraftsproduktion och hur du ansöker. Ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier gör du hos Energimyndigheten.

2. Innan du köper din utrustning

Innan du köper utrustning bör du med hjälp av en elektriker säkerställa att produktionsanläggningen uppfyller våra tekniska villkor för egen elproduktion. Det kan nämligen bli en dyr affär om du köper en utrustning som inte är godkänd att använda i elnätet.

3. Registrera dig för moms

När du säljer och får ersättning för din överskottsproduktion så måste du vara registrerad för moms. Tänk på att vara klar med detta i god tid innan anläggningen tas i drift. Läs mer om momsregistrering på Skatteverkets hemsida.

4. Anlita elektriker för installation

För att installera din anläggning behöver du anlita en behörig elektriker. Denna sköter sedan kontakten med oss på E.ON Energidistribution. När vi fått in uppgifter om din produktion från din elektriker skickar vi ett avtal till dig som du skriver under och skickar tillbaka till oss. Därefter kan arbetet påbörjas. Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning till elnätet skickar vi en offert för detta arbete. Hur lång tid anslutningen tar och hur mycket det kostar beror på anläggningens storlek, om det redan finns en anslutning och hur elnätet runtomkring ser ut.

5. Ny elmätare

När installationen är färdig kommer vi och byter din elmätare till en som läser av både elanvändning och produktion. Först där­efter kan anläggningen driftsättas och produktionen mätas korrekt. E.ON Energidistribution byter ut mätaren kostnadsfritt.

6. Välj elhandelsbolag

Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt din elinköpare. Naturligtvis kan du välja en annan elhandlare som inköpare av din produktion.

Ladda ner informationsblad

Ansök om elcertifikat

Här ser du exempel på hur fyller i en ansökan om elcertifikat för den el du matar ut på elnätet, beroende på var du bor:

Ska du installera vindkraft?

Beroende på var du bor kan det krävas tillstånd för att få uppföra ett vindkraftverk. På vindlov finns allt du behöver veta om detta.