Ersättning och avgifter

Gäller för mikroproduktion med maximal effekt om 43,5 kW och säkringsnivå 63 A.

Ersättning för din elproduktion

Ersättning för nätnytta

E.ON Energidistribution ersätter er för den nytta som er produktion skapar i elnätet, genom att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät.

Ersättning för såld el

Den el du inte själv använder, säljer du till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på spotmarknaden. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt din elinköpare. Naturligtvis kan du välja en annan elhandlare som inköpare av din produktion.

Så här säljer du ditt elöverskott

Elcertifikat

För den förnybara energin du själv producerar kan du få elcertifikat att sälja till ett elhandelsföretag. Elcertifikaten säljs i volymer om 1 000 kWh, Svenska Kraftnät administrerar handeln och tar ut en administrationsavgift. Handelsplatsen som används för prissättning är Svensk Kraftmäkling.

Avgifter för din elproduktion

Elnätsabonnemang

Som egen elproducent behöver du två elnätsabonnemang; ett för din elanvändning och ett för din elproduktion. För dig som vill producera el i liten skala finns ett särskilt elnätsabonnemang för mikroproduktion. För kunder som under ett år använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt, se prislistor.

Avgift för anslutning till elnätet

Under förutsättningen att du som kund uppfyller dessa villkor tillkommer ingen kostnad för anslutningen från vår sida.

  • Anläggningseffekt max 43,5 kW samt säkring max 63 A.
  • Är huvudsakligen konsument på årsbasis.
  • Inte ändrar din säkring till mer än vad anslutningen är betald för.

Om det är så att vi behöver förstärka elnätet kan det innebära att förstärkningen tar lite tid att utföra.

Ska du ansöka om elcertifikat?

Här ser du exempel på hur fyller i en ansökan om elcertifikat för den el du matar ut på elnätet.

Ersättningar och avgifter

Nord

Stockholm

Syd