Ersättning och avgifter – företag | producera egen el - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solceller på taket

Ersättning och avgifter för att producera egen el

Ersättning och avgifter

Gäller för mikroproduktion med maximal effekt om 43,5 kW och säkringsnivå 63 A.

Ersättning för din elproduktion

Ersättning för nätnytta
E.ON Energidistribution ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och överskottet säljer du. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Hur stor ersättningen blir beror på vilket område du bor i, se prislistor.

Ersättning för såld el
Den el du inte själv använder, säljer du till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på spotmarknaden. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt din elinköpare. Naturligtvis kan du välja en annan elhandlare som inköpare av din produktion.

Så här säljer du ditt elöverskott

Elcertifikat
För den förnybara energin du själv producerar kan du få elcertifikat att sälja till ett elhandelsföretag. Elcertifikaten säljs i volymer om 1000 kWh, Svenska Kraftnät administrerar handeln och tar ut en administrationsavgift. Handelsplatsen som används för prissättning är Svensk Kraftmäkling och medelpriset under 2013 var cirka 25 öre/kWh.

Avgifter för din elproduktion

Elnätsabonnemang
Som egen elproducent behöver du två elnätsabonnemang; ett för din elanvändning och ett för din elproduktion. För dig som vill producera el i liten skala finns ett särskilt elnätsabonnemang för mikroproduktion. För kunder som under ett år använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt, se prislistor.

Avgift för anslutning till elnätet
Under förutsättningen att du som kund uppfyller dessa villkor tillkommer ingen kostnad för anslutningen från vår sida.

  • Anläggningseffekt max 43,5 kW samt säkring max 63 A.
  • Är huvudsakligen konsument på årsbasis.
  • Inte ändrar din säkring till mer än vad anslutningen är betald för.

Om det är så att vi behöver förstärka elnätet kan det innebära att förstärkningen tar lite tid att utföra.

Den här sidan uppdaterades 8 februari 2019
av E.ON Energidistribution