När du vill sälja din el

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till. Vi är en av Sveriges största inköpare av förnybar el. Prata med oss och diskutera ett avtal.

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. 

Ersättning för din överskottsproduktion

Gör du inget aktivt val köper vi din överskottsproduktion enligt vår prislista för anvisat elinköp. Vi rekommenderar att du kontaktar oss, så hjälper vi dig med ett bättre avtal för din överskottsproduktion. Vi tar alltid hand om det lagstadgade elbalansansvaret när du är kund hos oss.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.

Läs mer om att producera egen energi

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad ditt kraftverk levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av oss – vi har flera alternativa avtalsformer att välja mellan.