När du vill sälja din el

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till. Vi är en av Sveriges största inköpare av förnybar el. Prata med oss och diskutera ett avtal.

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. 

Ersättning för din överskottsproduktion

Kontakta oss så hjälper vi dig med ett bra avtal för din överskottsproduktion. Gör du inget aktivt val köper vi din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris, minus ett avdrag om 4 öre per kWh.

Elbalansansvar för 0 kronor

Vi tar hand om det lagstadgade elbalansansvaret. Tills vidare bjuder vi på årsavgiften för detta.

Ersättning för elcertifikat

Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.

Fritt val

Hittar du bättre villkor för din elförsäljning än vad vår prislista för Anvisat elinköp ger, har du alltid möjligheten att göra ett nytt, eget val.

Läs mer om att producera egen energi

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad ditt kraftverk levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av oss – vi har flera alternativa avtalsformer att välja mellan.