Företag | När du vill sälja eller köpa el - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna kollar mot solljus

Sälj din el till oss

När du vill sälja din el

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till. Vi är en av Sveriges största inköpare av förnybar el. Prata med oss och diskutera ett avtal.

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. 

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad ditt kraftverk levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av oss – vi har flera alternativa avtalsformer att välja mellan.

Spotpris minus 4 öre
För din överskottsproduktion betalar vi elbörsen Nord Pools aktuella spotpris för den timme då produktionen sker, minus ett avdrag om 4 öre per kilowattimme. Ersättningen utbetalas fyra gånger per år.

Elbalansansvar för 0 kronor
Vi tar hand om det lagstadgade elbalansansvaret. Tills vidare bjuder vi på årsavgiften för detta.

Ersättning för elcertifikat
Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Ersättning för nätnytta
Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.

Fritt val
Hittar du bättre villkor för din elförsäljning än vad vår prislista för Anvisat elinköp ger, har du alltid möjligheten att göra ett nytt, eget val.

Har du frågor?

  • Kontakta oss

    0771-22 99 00

Den här sidan uppdaterades 25 januari 2019
av E.ON Energilösningar