Ett lysande koncept

Fastighetsbolaget Klövern

Kopparhammaren 2 i Norrköping är en speciell fastighet i det unika Industrilandskapet längs Motala ström.

Fastighetsbolaget Klövern har gjort sitt yttersta för att erbjuda en energisnål och miljöanpassad byggnad där lokalt producerad förnybar energi är ett bärande inslag. Den nybyggda delen av fastigheten klassas enligt Miljöbyggnad Guld och den ombyggda delen med anor från 1800-talet enligt Miljöbyggnad Silver.

Förnybar el för fyra villor

Sexhundra kvadratmeter solpaneler, som E.ON svarat för, lyser upp och förser fastigheten på årsbasis med en tredjedel av elbehovet. Solcellsanläggningen är på 90,4 kilowatt och beräknas årligen producera 88 000 kilowattimmar el.

– Det är en av de största solcellsanläggningar som Klövern har, förklarar Jenny Martis, driftchef på Klövern i Norrköping, som kunde driftsätta merparten av anläggningen i höstas och resten till Lucia.

Produktionen ökar

Trots mörka dagar i november och december har solcellerna producerat. Nu när vårljuset är här stiger produktionen snabbt, med runt sjutusen kilowattimmar sedan årsskiftet.

– Det här känns jättebra och spännande att följa. Vi vill naturligtvis att solcellerna ska ge ett så stort utbyte som det är möjligt, betonar Jenny Martis.

Miljöforskar på solcellerna

Linköpings universitet har flyttat in i Kopparhammaren 2. De 4 000 kvadratmeter stora lokalerna ger bland annat utrymme för miljöforskningen på Campus Norrköping. Forskarna kan använda en del av solpanelerna för sina studier.

– Mittpartiet kan vinklas för att utvärdera det bästa energiutbytet. Övriga solpaneler har en fast fixering.

Ett grönt inslag i staden

Det lyser grönt runt solpanelerna. Delar av taket är belagt med sedum. Det är bra för takavvattningen, kyler byggnaden sommartid och växtligheten gynnar den biologiska mångfalden. Hyresgästerna i Kopparhammaren 2 har fått en härlig uteplats med utsikt.

Hissen laddar sig själv

Klövern har tagit vara på flera lokala energimöjligheter utöver solcellerna. Till exempel är Sveriges första batterihiss installerad i fastigheten. Den innebär att batteriet laddas av hissens rörelseenergi. Fjärrkyla och biobränslebaserad fjärrvärme kommer från E.ON i Norrköping.

All belysning är dagsljusstyrd. Det finns laddstolpar för elbilar, och Klövern har satsat på klimatskalet och kvalitetssäkrade material.

Ett hus för en vinnare

– Vi har tänkt på miljöaspekten så långt det går. Energi- och miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat, säger Jenny Martis och lyfter fram Klöverns framgångsrika arbete för värmeeffektivisering. Det gav företaget vinst även i energitävlingen E-Prize, som belönar Sveriges mest energieffektiva företag.

Svenska bostäder

Återbetalning på sex år 

För ett år sedan kunde vi berätta om Solstaden i stadsdelarna kring Järvafältet i Stockholm. Det ska bli ett av Sveriges solcellstätaste områden med 10 000 kvadratmeter solceller på ett fyrtiotal hus i Husby, Akalla och Rinkeby. Då hade E.ON precis levererat de första panelerna som en totalentreprenad. Dessa 120 kvadratmeter solceller sitter på en vägg i Akalla.

Solceller på taken

– Denna fasadinstallation fyllde en lite annan funktion än att bara producera el. Den var först ut i projektet, fick mycket uppmärksamhet och ökade intresset för solceller hos de boende i området, säger Jenny Berglund, biträdande ombyggnadschef på Svenska Bostäder.

– Fasadinstallationer genererar generellt lite mindre el än de solceller som installeras på tak. I de övriga installationerna har vi valt att installera solcellerna på taken på grund av att de genererar mer el per installerad kilowatt och är en enklare och billigare installation. Därmed ökar lönsamheten.
Vår erfarenhet är att göra en förstudie utifrån förutsättningen att solcellerna ska placeras på tak.

En halv miljon kilowattimmar

Totalt ska Svenska Bostäder installera drygt 5 000 kvadratmeter solceller runt Järvafältet. Den installerade effekten kommer att uppgå till 637 kilowatt och solcellerna förväntas producera mer än 550 000 kilowattimmar per år. Ungefär lika mycket kommer Familjebostäder samt fastighetskontoret att sätta upp. Målet är att vara klar under året.

– Projektet löper enligt plan. Sista etappen för våra solceller beräknas vara installerad och klar i augusti för att följas upp av de tre andra aktörerna under hösten. Hittills har vi nått den förväntade produktionen på de anläggningar som är i drift.

Snabbare återbetalning

Svenska Bostäder kommer att utvärdera solcellsinstallationer i en gemensam plattform för samtliga solcellsprojekt i Järva. Utvärderingssystemet är under uppbyggnad.

– Som det ser ut får Svenska Bostäder igen solcellsinvesteringen på sex-sju år. Det är kortare tid än vad vi räknade med, säger Jenny Berglund. Vi har också anordnat öppet hus och invigning av anläggningarna för allmänheten och boende i området. Reaktionerna har varit enbart positiva! Solcellerna stärker vårt varumärke.

BRF Havsglimten

Solceller från E.ON fullbordar miljöplanen

– Vi arbetar sedan 2009 efter en miljöplan som vi uppfyller steg för steg. En ekonomisk och klimatvänlig uppvärmningsform är en självklar del i det arbetet och solcellerna blir pricken över i:et, säger Michael Olsson, ordförande i Brf Havsglimten, på Limhamn i Malmö.

Bostadsrättsföreningen bildades 2005 och är en förening med 67 hushåll på Limhamn i Malmö. Inom miljöplanen ingår förutom en stor solcellsanläggning även fjärrvärmeanslutning, LED-belysning samt att varje lägenhet har individuell mätning av el, värme och varmvatten.

Display visar reduktionen

Den nya solcellsanläggningen ska stå klar i juli. Anläggningen är på 660 kvadratmeter, får en installerad effekt på 112 kilowatt, och beräknas producera cirka 95 000 kWh per år. Det ger en årlig koldioxidreducering med 45,9 ton. En display kommer att visa både produktion och CO2-reduktion.

Elcertifikat för produktionen

Anläggningen kommer att anslutas till elnätet för att mata in eventuellt överskott. Som producent av egen el från solceller har bostadsrättsföreningen även lämnat in ansökan till Energimyndigheten om elcertifikat, som är ett stöd till förnybar elproduktion.

Stort miljöengagemang

– Det är extra roligt att få samarbeta om miljöanpassade energilösningar som hjälper kunden att nå sina miljömål, säger Lars-Owe Elbing, Key Account Manager på E.ON Energilösningar.

– Brf Havsglimten har också valt vår produkt Grönt Vatten, som innebär att föreningen använder E.ONs speciella fjärrvärmevatten i sitt interna system. Vattnets egenskaper innebär att värmeledningarna inte rostar. Det blev den första affären av sitt slag i Sverige, och ytterligare en bekräftelse på att vår kund går i täten med ett stort miljöengagemang och en ambitiös miljöplan, konstaterar Lars-Owe Elbing.