Miljön och klimatet är en viktig fråga för oss på E.ON. Vi arbetar aktivt för att minska påverkan från vår egen verksamhet och stödjer också våra kunder i deras miljö- och klimatarbete. Vi vill underlätta för alla aktörer som vill satsa på förnybar elproduktion i våra nät. Här hittar du information om hur du gör för att bli din egen elproducent, detta gäller säkringsnivå över 63 A och med en effekt som överstiger 43,5 kW.

Vill du ha en offert?

Om du redan har bestämt dig, och vill ha ett detaljerat pris samt villkor för din elanslutning, ska du begära en offert Mejla oss på storkundsinfo@eon.se. Observera att en avgift för offerten tas ut även om du inte fullföljer din beställning. Avgiften för offerten varierar utifrån storlek och komplexitet i den anslutning du vill ha beräknad och summan avräknas vid beställningen. Vår ambition är att återkomma till dig inom åtta veckor. 

Vill du ha en prisindikation?

Detta är alternativet för dig som vill ha ett grovt uppskattat pris för anslutning av den elproduktion du har tänkt dig. Ett prisalternativ per objekt lämnas kostnadsfritt i prisindikationen. Vår ambition är att återkomma till dig inom fyra veckor. Fyll i formuläret nedan för att få en prisindikation. 

Kontaktuppgifter

Teknisk information

Uppgifter om aggregatets placering kan lämnas enligt koordinatsystem: SWEREF99 TM, alternativt bifogas i filformat shape eller.dxf

Kontakta oss

E.ON Energidistribution Storkundsinfo
205 09 Malmö
storkundsinfo@eon.se