Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen, och naturligtvis hur mycket värme ditt företag förbrukar.

Vi prissätter fjärrvärmen utifrån uppvärmningsalternativen (olja, pellets, värmepumpar och andra bränsleslag) som finns på din lokala uppvärmningsmarknad. Vi strävar efter att fjärrvärmen från oss alltid ska vara ditt bästa alternativ på värmemarknaden.

Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden kommer att se ut under nästa år och prisjusterar därefter. Vi garanterar priset för hela nästa år oavsett hur marknaden utvecklas i övrigt.

Fjärrvärmelösningar

Vill du veta mer om smarta verktyg för att optimera ditt företags värmestyrning?

Fjärrvärmeservice

Välj Fjärrvärmeservice och förläng livslängden på din fjärrvärmeanläggning.