Geoenergi är en lönsam och förnybar investering

Den solenergi som finns lagrad i berg, jord och grundvatten kallas geoenergi. Tar du vara på den kan du själv producera värme och kyla som är 100 procent förnybar. Med geoenergi sänker du dina kostnader, samtidigt som du gör en insats för miljön. Vårt team av specialister hjälper dig att hitta rätt lösning.

Varför geoenergi?

1. 100% förnybart

Geoenergi är förnybar eftersom den tar vara på solenergi som lagrats i marken. Med hjälp av en värmepump omvandlas energin till värme och kyla i din fastighet. Driver du pumpen med energi från sol, vind eller vatten får du en helt igenom förnybar och härodlad lösning.

2. Lägre driftkostnader

När du producerar värme och kyla med hjälp av geoenergi sjunker dina kostnader och driftnettot ökar. Dessutom höjs värdet på din fastighet. Vi hjälper dig från finansiering till skräddarsydda lösningar. I framtiden kan du dessutom sälja tillbaka ditt energiöverskott till oss.

3. En beprövad lösning

Geoenergi är inget nytt. Det är Sveriges tredje största förnybara energikälla. Det finns mycket kunskap och erfarenhet inom området, inte minst hos oss. Våra specialister hjälper dig att ta fram en lösning som passar dig, vare sig det gäller en specifik geoenergilösning, eller en helhetslösning som i Sigtuna stadsängar.

Så fungerar geoenergi

Myter om geoenergi

1. Geoenergi är detsamma som bergvärme

Det är vanligast att geoenergi utvinns ur berg, men den kan också hämtas ur jord och grundvatten och ge både värme och kyla. Under vintern används värmen i marken, som då kyls ned. Under sommaren används den nedkylda marken för att producera kyla.

2. Geoenergi fungerar bara på vissa ställen

Geoenergi fungerar överallt i Sverige. Vårt klimat, med varma somrar och kalla vintrar, gör att marken är utmärkt att använda för uttag och lagring av energi. I vilken form geoenergi ska tas ut beror på energibehovet och de lokala förutsättningarna.

3. Geoenergi är dyrt

En satsning på geoenergi innebär en relativt hög initial investering — men en låg driftskostnad. Själva geoenergin är gratis. Du betalar endast för den el som driver värmepumpen. Återbetalningstiden på en större geoenergianläggning är mellan tre och sju år.

En lösning anpassad efter dina behov

Vår flexibla geoenergilösning sätter ditt behov i fokus. Vi erbjuder dig ett nyckelfärdigt värme- och kyla system som ökar värdet på din fastighet. Vill du så sköter vi dessutom drift och service. Har vi möjlighet så köper vi även tillbaka energin du inte använder.

Så här funkar Geoenergi

Vill du bli kontaktad av våra geoenergiexperter?

Vill du veta mer om vad geoenergi kan göra för ditt företag? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte med dig där vi tillsammans ser över dina förutsättningar.

Vi hörs!

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Inspireras av andra projekt

Brf Briljanten satsar på geoenergi – för att minska kostnaderna

Uppvärmningen var föreningens näst högsta kostnad efter räntor. Vårt uppdrag blev att minska kostnadsposten, och gärna också klimatpåverkan. Det löste vi genom att installera en bergvärmepump som tar till vara på den lagrade solenergin i marken, och värmer upp föreningens 203 lägenheter – helt förnybart och till en lägre driftkostnad. Dessutom minskade vi styrelsens arbetsbörda genom att ta ett helhetsansvar för lösningen, från projektering till underhåll och drift.

Nordvalls framtidsäkrar med solcellsdriven geoanläggning

Nordvalls, Sveriges största etikettillverkare, driver numera sin geoanläggning med solceller. På så vis kan de värma upp fastigheten med förnybar energi och erbjuda kunderna en än mer hållbar produktion. Ansvaret för drift och underhåll av geoanläggningen står vi på E.ON för.