Upplever ni ojämn temperatur inomhus och vill ha mer kontroll över värmeanläggningen? Då ska ni välja SmartKomfort som optimerar både inomhustemperaturen och energianvändningen. SmartKomfort håller hela tiden koll på värmesystemet och meddelar snabbt om något är fel. Bättre koll och komfort med optimerad förbrukning, helt enkelt.

 

Välkommen till en smartare styrning av er fastighet

Utan SmartKomfort anpassas inomhustemperaturen enbart efter utomhustemperaturen. När ni skaffat SmartKomfort får ni istället en intelligent temperaturanpassning efter mätningar av flera faktorer som vind, tid på dygnet, faktisk inomhustemperatur och utomhustemperatur.

 

Allt detta ingår:

  • Optimering genom dataanalys och smart styrning
  • Mätning av inomhustemperatur med minst tio inomhusgivare i fastigheten
  • Intelligent temperaturanpassning
  • Driftkoll som tidigt upptäcker och larmar om fel i värmesystemet
  • Tillgång till E.ON Navigator för inställningar och enkel uppföljning

Effektivisera och optimera er värmelösning

Kontakta någon av våra experter för att se hur er fastighet kan optimeras med SmartKomfort.

Rör i fjärrvärmecentral

BRF Viborg 1 optimerar energianvändningen digitalt

Se hur föreningen Viborg 1 har optimerat energianvändningen och sänkt sina kostnader.

Men sitter i en fåtölj

Optimera fjärrvärmecentralen

Med tjänsten Totalfjärrvärme tar vi ansvar för drift, underhåll och optimering av fjärrvärmecentralen, så att ni slipper oroa er för reparationer och tillkommande kostnader.