Med TotalKyla får ni en bekymmersfri kylning där vi på E.ON tar hand om:

  • Investeringar och entreprenader
  • Drift och övervakning
  • Underhåll och kontroller
  • Myndighetskontakter

Klar för användning

Med TotalKyla köper du kyla - komfortkyla, processkyla och kyla för televäxlar och datorhallar - klar för användning. Enkelt och bekvämt. Vi på E.ON tar helt enkelt över er kylanläggning och ansvarar för hela kylproduktionen under avtalstiden, vanligtvis tio år. Allt efter behov moderniserar vi kylanläggningen, genom att antingen renovera eller bygga nytt.

Effektivt för företaget

Leveransgränsen går vid utgående rörsystem från kylanläggningen. Specialutbildade tekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll. Om fel uppstår, larmas jourpersonal som snabbt åtgärdar problemet dygnet runt - ofta innan ni upptäcker störningar. Även kontroller, myndighetskontakter och administration ingår i vårt ansvar. Att produktionen sker effektivt och miljömässigt bra ligger i bådas intresse. En modern anläggning är effektivare och kan bidra till minskad energianvändning. Miljöanpassade köldmedier och möjlighet till värmeåtervinning bidrar till en ännu bättre miljöprofil för ert företag.

Tryggt ekonomiskt

Med TotalKyla betalar ditt företag ett fast månadspris. All riskhantering ligger hos oss, så du slipper obehagliga överraskninga

TotalKyla steg för steg

1. Analys

Vi analyserar företagets befintliga och framtida behov samt anläggningens status. Därefter skräddarsys lösningen för verksamheten.

2. Affärsförslag

Vår erfarenhet av industriell kylproduktion gör att ditt företag får ett affärsförslag på en anläggning, som funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt motsvarar företagets behov.

3. Avtalstecknande och övertagande

I denna fas tar vi över anläggningen och genomför eventuella förnyelseåtgärder.

4. Leverans

Vi sköter drift och underhåll av anläggningen och står för fjärrbaserad övervakning, larmbevakning och jourutryckning.

När avtalsperioden, vanligtvis tio år, är slut kan avtalet förlängas. I annat fall återgår kylanläggningen och ansvaret för kylproduktionen till ditt företag enligt speciell överenskommelse.

Kontakta oss

Kontakta oss för att bli kund eller för att få mer information om din förbrukning och priser.

Helhetslösningar

Vi tar totalt ansvar för er energianläggning.

Felanmälan

0771-88 00 22