Vi vill visa vägen mot ett förnybart Sverige och en del i det är att erbjuda hållbara energilösningar. Biogas är exempel på ett sådant.

Framtidens energi

När organiskt material som hushållsavfall, växter, gödsel, avloppsvatten och slam bryts ner bildas biogas, som alltså är 100 procent förnybar energi. Genom att ta hand om vårt eget avfall kan vi skapa energi som är bättre för miljön och minska koldioxidutsläppen.

Precis som med naturgasen kan biogas användas exempelvis till uppvärmning av ditt hus och till matlagning. Den är dessutom nästan koldioxidneutral och släpper inte ifrån sig några farliga ämnen. Tryggt och bra alltså, för både dig och miljön.

Fördelar med gas

Se varför både miljön och plånboken gillar att du väljer gas.