Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Rent konkret samlar vi avfall från hushåll (wc och matrester) tillsammans med gödsel från gårdar och bryter ner det i en syrefri miljö. Själva gasen som uppstår blir biogas, resterande massan blir till gödsel på åkrar. Naturlig gödsel, som ger näring åt den ekologiska mat som senare hamnar på våra bord. Den cirkulära ekonomin är sluten.

Hos oss kan du tanka med Biogas Bas eller Biogas 100.

Biogas 100

Biogas 100 är, precis som namnet antyder, 100 procent förnybart. En vanlig miljöbil får släppa ut högst 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på Biogas 100 släpper du bara ut mellan 8 och 15 gram.

Det finns två sätt att få detta superbränsle. Antingen trycker du på Biogas 100-knappen när du tankar, eller så tecknar du ett avtal om Biogas 100. Då får du alltid Biogas 100 utan att behöva göra valet på stationen, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av det absolut renaste bränslet.

Biogas Bas

Biogas Bas innehåller minst 70 procent biogas. Inte riktigt lika rent som Biogas 100 men ett betydligt bättre miljöval än bensin eller diesel. Väljer du Biogas Bas producerar vi alltid förnybar biogas motsvarande minst 70 procent av det du tankar. Inte illa det heller!

Byt till ännu bättre

Uppgradera ditt E.ON tankkort med ett av marknadens renaste drivmedel.