Bransch.nytt

Bransch.nytt ges ut av E.ON och innehåller idéer och energinyheter för elinstallatörer.

Bransch.nytt – december 2016

Era synpunkter är värdefulla och tack vare dem går det att utveckla jobbet som vi utför. Inte minst gäller det i vår verksamhet där varje ärende handlar om få till en effektiv och säker anslutning till vår gemensamma kund.

Efter förra Bransch.nytt frågade vi efter era synpunkter och resultatet var överväldigande. Det rasslade till med svar och många tog sig tiden att skicka med innehållsrika kommentarer och förslag. Vi uppskattar engagemanget till fullo och vi kan konstatera att Bransch.nytt är omtyckt för tips och råd samt att det ger information som är till nytta i ert arbete.

Ett önskemål är att kunna få informationen på papper. Vi har därför en utskriftsversion av Bransch.nytt och från den har du möjlighet att lätt skriva ut artiklarna så att det ser ut som en tidning.

Året börjar närma sig sitt slut och den första snön har fallit och viss Julstämning börjar infalla, men på vår avdelning är det fortsatt högtryck och vi räknar med att 2016 landa på 43 000 anslutningsärenden, vilket motsvarar en ökning med 13 procent i förhållande till 2015.

Ni sliter hårt med att kunna leverera till vår gemensamma kund och jag vill tacka för ett gott sammarbete, samt önska er en välbehövlig julledighet och ett gott nytt år.

Johan Persson
Avdelningschef Anslutning

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017

av E.ON Elnät