Föranmälan

Gör föranmälan

Här anmäler du om du ska utföra arbete i kundens elanläggning.
Logga in och föranmäl
E.ON Elnät

Så här föranmäler du

När du som elinstallatör ska utföra någon typ av arbete i kundens elanläggning måste du anmäla det till oss innan arbetet påbörjas.
Så här föranmäler du
E.ON Elnät