100Koll i kundens anläggning

Tjänsten 100Koll ger kunden möjlighet att få full koll på sin elförbrukning i realtid.

Utrustningen i sig består av en optisk läsare som placeras över elmätarens "öga" och en sändare som sitter uppsatt i anslutning till mätaren. Det är kunden själv som utför installationen.

Du som elinstallatör kan utföra ditt arbete precis som vanligt i anläggningar med 100Koll. Du känner igen utrustningen på vår E.ON-logga. Om du behöver utföra någon åtgärd som påverkar utrustningen är det dock viktigt att du hjälper kunden att återställa installationen till ursprungligt skick.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017

av E.ON Elnät