apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Proppskåp

E.ONs tekniska anvisningar

Vi använder gemensamma regler i branschen för allt elarbete.

Den gällande anvisningen som är framtagen av Svensk Energi, kallas AMI (Anslutning – Mätning –Installation). Det är en webbaserad handbok som uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska och lagstiftningsrelaterade förändringar. Den ersätter helt alla tidigare gällande anvisningar och omfattar såväl hög– som lågspänningsanläggningar.

AMI kan beställas hos Svensk Energi.

Kompletteringar till gällande standard

För oss på E.ON  är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Vi har därför utarbetat ett kompletterande dokument, E.ONs tekniska anvisninga, som förtydligar gällande regelverk. För tekniska anvisningar hänvisas till SS4370140 utgåva 3. För administrativa anvisningar hänvisas till Svenska Energis webbaserade handbok, AMI.

Den här sidan uppdaterades 27 mars 2017 av E.ON Elnät