E.ONs tekniska anvisningar

Vi använder gemensamma regler i branschen för allt elarbete.

Den gällande anvisningen som är framtagen av Svensk Energi, kallas AMI (Anslutning – Mätning –Installation). Det är en webbaserad handbok som uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska och lagstiftningsrelaterade förändringar. Den ersätter helt alla tidigare gällande anvisningar och omfattar såväl hög– som lågspänningsanläggningar.

AMI kan beställas hos Svensk Energi.

Kompletteringar till gällande standard

För oss på E.ON  är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Vi har därför utarbetat ett kompletterande dokument, E.ONs tekniska anvisninga, som förtydligar gällande regelverk. För tekniska anvisningar hänvisas till SS4370140 utgåva 3. För administrativa anvisningar hänvisas till Svenska Energis webbaserade handbok, AMI.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017

av E.ON Elnät