Ska du installera reservkraft?

All installation av reservkraftsanläggning ska alltid föranmälas till nätägaren. Det gäller även intag för reservkraft.

Handboken "Anvisningar för säker drift" ges ut av Svensk Energi. Den finns både i bokform och i elektronisk form och kan köpas av Svensk Energi.

Så här kategoriseras reservkraftanläggningar

Genom en kategoriindelning av reservkraftanläggningar går det att direkt se anläggningens uppbyggnad och funktion. Det är ett sätt att öka säkerheten och eliminera de risker som finns i samband med reservkraftinstallationer med tanke på bakmatning till nätägarens nät.

Reservkraftanläggningar delas i in följande fyra kategorier:

Kategori 1

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionsnät som endast in- och urkopplas manuellt med avbrott i strömförsörjningen. Till denna kategori räknas även manuellt startad mobil reservkraft, som är ansluten via anslutningsdon och omkopplare, för matning av fast kundanläggning.

Kategori 2

Reservkraftsanläggning – normalt matad av ett distributionsnät som in- och urkopplas automatiskt med avbrott i strömförsörjningen.

Kategori 3

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionsnät som kan in- och urkopplas automatiskt utan avbrott (blinkfri övergång) i strömförsörjningen. Denna funktion kräver bland annat att reservkraftanläggningen är utrustad med fasningsutrustning för att medge kortvarig (< 1 sekund) parallelldrift med distributionsnätet.

Kategori 4

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionsnät som är avsedd för parallelldrift med distributionsnätet under längre tid än 1 sekund.

Reservkraftanläggningen ska kunna in- och urkopplas automatiskt utan avbrott och drivas parallellt med distributionsnätet vilket innebär krav på fasningsutrustning och andra skydd som krävs för en produktionsanläggning.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017

av E.ON Elnät