apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Säkringar i skåp

Mätning av strömtransformator

Lågspänningsanläggningar 80A-1 200A

För lågspänningsanläggningar med mätarsäkring ≥ 80A samt ≤ 1 200A krävs strömtransformatormätning.

Att det behövs strömtransformatormätning beror på att våra elmätare inte klarar av att mäta med korrekt noggrannhet inom de standardiserade normkraven utan att först transformera ned driftströmmen. Vi på E.ON Elnät tillhandahåller strömtransformatorer och mätarplint samt mätare för kundanläggning. Övrigt material står du som installatör för. Mätarskåp och mätartavla för mättransformatormätning ska vara enligt standard SS 430 01 15. Märkning av plintar och ledningar ska ske enligt standard SS 437 01 40.

Vid frågor rörande mätning av högspänningsanläggningar ber vi dig ta kontakt med respektive anslutningstekniker för ditt ärende.

Beställning av strömtransformatorer

För att beställa strömtransformatorer och mätarplint anger du i fältet Övriga upplysningar i webbföranmälan, Beställning av strömtrafo: önskad omsättning respektive Beställning av mätarplint: önskad mätarplint MPxxx. Ange även vart strömtransformatorerna och mätarplinten ska skickas med namn, adress och godsmärkning, så skickar vi lämpligt materiel för montage. Du kan givetvis även kontakta aktuell anslutningstekniker för ditt ärende eller ringa oss på vårt gemensamma nummer för beställning av material eller mejla installation.malmo@eon.se.

Vi behöver få in dokumentation för att säkerställa hur du tänkt koppla in strömtransformatorerna. Skicka därför alltid med ett enlinjeschema eller motsvarande dokumentation med din föranmälan. Vi kan inte fortsätta med ärendet eller beställa några strömtransformatorer och mätarplint, om vi inte fått ta del av en fullständig dokumentation för hur inkopplingen ska ske.

Ange även alltid när du beställer strömtransformatorer om anläggningen ska kopplas TN-C eller TN-S.

Du som installatör kan beställa strömtransformatorer för följande omsättning, mätarsäkring och standardiserade skenstorlekar:

Måtten avser avstånd A, B, C och D i nedan figur.

      

Skenstorlek för strömtransformatorer.

Beställning av mätarplint

För att montera strömtransformatorerna i kundens anläggning ska du även beställa en mätarplint. Beroende på mätarplaceringen kan du välja MP200 eller MP400. Om mätaren är placerad:

 • Inomhusplacerad mätare i Driftrum, Elrum eller Elnisch på mätartavla: Beställ MP200.
 • Mätare placerad i kapsling (oskyddad miljö) såsom Mätarskåp (inomhus) eller Kabelmätarskåp: Beställ MP400.

Mätartavla 240 x 700 [mm] med montageplint MP200

För lågspänningsströmtrafomätning med plintlocksmonterad mätterminal i fastighets elrum.

Mätartavla 400(380) x 600 [mm] med montageplatta MP400

För lågspänningsströmtrafomätning med plintlocksmonterad mätterminal i industrimiljö.

MP200 levereras inte med plexiglas och är därför inte beröringsskyddad utan måste monteras under beröringsskyddet på mätartavlan. MP400 levereras med plexiglas och är beröringsskyddad, färdig för direktmontage i ett mätarskåp eller ett kabelmätarskåp. Båda levereras med färdigmonterad ledningssats till mätaren.

Mätarplint MP200
Mätarplint MP200
Mätarplint MP400
Mätarplint MP400

Inkoppling av strömtransformatorerna och mätarplinten

Nedan presenteras en bild över hur du ska koppla in strömtransformatorerna och mätarplinten. Du får, vid beställning, även med en inkopplingsbeskrivning för TN-S eller TN-C, beroende på vilken inkommande serviskabel fastigheten har.

Inkoppling strömtransformatorerna och mätarplinten
 1. Mätarplint MP200 eller MP400 samt strömtransformatorer tillhandahålls av E.ON Elnät Sverige. Övrig materiel tillhandahålls av installatör.
 2. Märkning av plintar och ledningar utförs enligt SS 437 01 40
 3. Mätledningar dimensioneras enligt nedan tabell
 4. Mätledningar skall förläggas skilda från övriga ledningar och vara skyddade mot klämskador eller åverkan
 5. Vid TN-S system (skilda ledare PE och N)
 6. Strömtransformatormätning installeras normalt vid ≥ 80A mätarsäkring
 7. Säkringar för spänningskretsar 10A diazed (snabba). Plomberbara.
 8. Mätledningar för spänning skall brytas av anläggningens huvudbrytare, vara kortslutningssäkert förlagda samt bör ej överstiga 0,5 m
 9. Strömtransformatorer och säkringar för spänningskretsar skall placeras så att provning och utbyten lätt kan utföras. Strömtransformatorer och säkringar skall utan fara kunna okulärbesiktigas under drift. Märkskyltar skall vara synliga och avläsbara under drift.
 10. Mätledningar för ström bör förläggas som tre stycken separata kablar, en för varje fas. Varje kabel ska märkas i båda ändar L1, L2 respektive L3.
 11. Strömtransformatorernas sekundärsidor (S1) jordas mot E.ON Elnät Sverige (jordas på PEN). Sekundäranslutningar ska vara plomberbara
 12. Effektriktning på schema visas från E.ON Elnät Sverige till kund (förbrukning). P1 skall alltid vara ansluten mot E.ON Elnät Sverige. Gäller även vid produktionsanläggning.

*) MK eller RK vid trådning i rör alternativt FKLK för kabel ska användas.

Den här sidan uppdaterades 27 mars 2017 av E.ON Elnät