Tillfälliga anslutningar

Beroende på säkringsstorlek gäller den tillfälliga anslutningen i 18 eller 36 månader. Därefter tillkommer det en månadsavgift på den tillfälliga anslutningen.

Vad kostar en tillfällig anslutning?

16 - 63 A

  • 4 125 kronor
  • Efter 18 månader: 750 kronor/månad

 Från 80 A

  • 7 250 kronor
  • Efter 36 månader: 750 kronor/månad

Avgifterna är inklusive moms. Utöver detta tillkommer ordinarie elnätsavgifter.

En tillfällig anslutning är en servicetjänst för att underlätta under byggperioden innan det finns fysiska förutsättningar för en permanent anslutning. Eftersom den inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning är det viktigt att begränsa tiden för denna.

Vi kommer att skicka ut ett brev till berörda kunder några månader innan tiden för den tillfälliga anslutningen löper ut, för att påminna om detta och att det är dags att beställa en permanent anslutning. 

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017

av E.ON Elnät