Investeringar i elnätet

E.ONs investeringar kopplar dels till E.ONs långsiktiga förvaltning och utveckling av svensk energiproduktion, dels till elnätet för ökad leveranssäkerhet. E.ON gör också investeringar i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät, som driver omställningen till framtidens energilandskap.

För att vara med och driva omställningen prioriterar E.ON också att uthålligt utveckla kundlösningar som är smarta, innovativa och hållbara.

Efter E.ONs rekordhöga investeringar på 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013, gjorde E.ON fortsatta investeringar på över sex miljarder under 2014.

Smarta kundlösningar

E.ON har kostnadsfritt erbjudit 120 000 kunder att kostnadsfritt få vår smarta 100 Koll-mätare, för att bättre förstå och på sikt kontrollera sin elförbrukning. Målet är att all energi ska göra nytta.  I Malmös största utbyggnadsområde Hyllie testar och utvecklar E.ON innovativa lösningar med sikte på framtidens energilandskap. Fler kunder har successivt anslutit fastigheter till E.ONs smarta nätplattform. Bit för bit byggs en modell av framtidens hållbara samhälle upp i Hyllie med hjälp av digitala lösningar.

Ökad leveranssäkerhet

Det svenska energisystemet kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste åren. Andelen förnybar el ökar samtidigt som kunderna i allt större omfattning vill producera sin egen el. E.ON vill främja den utvecklingen bland annat genom att bygga in smarta elnätslösningar för ett bättre utnyttjande av elnätet.

Fram till år 2020 kommer E.ON att investera 12,5 miljarder kronor på att förbereda elnäten för framtidens energisystem, och på att ytterligare öka leveranssäkerheten i elnäten runt om i Sverige.

Sedan stormen Gudrun 2005, har E.ON investerat över 17 miljarder kronor på att förstärka elnätet. En sträcka motsvarande Stockholm-Sydney tur och retur har vädersäkrats. Under denna period har avbrottstiden i genomsnitt halverats. Elnätet vädersäkras genom att E.ON gräver ned kablar och isolerar luftledningar.

Röjningen av luftledningsgator är en viktig åtgärd för att öka leveranssäkerheten. För regionnäten tillämpar E.ON en ny metod för underhållet av ledningsgator som, istället för att såga ned hela trädet, går ut på att kapa topparna på de träd som riskerar att falla på en elledning. I Sverige omfattas 8 000 kilometer regionnät av metoden.

Satsningen på ökad leveranssäkerhet fortsätter i hela landet. 2022-2023 räknar E.ON med att kunna gå i mål med vädersäkringen i de delarna av lokalnäten som är hårdast drabbat av återkommande stormar

Fjärrvärme för hållbar stadsutveckling

E.ON fortsatte arbetet med att utveckla fjärrvärmen i Stockholmsregionen. I Täby bygger E.ON ett öppet fjärrvärmenät, som blir det första som kommer att erbjuda kunderna möjlighet att välja leverantör. Det nya fjärrvärmenätet i Täby är ett gemensamt projekt mellan E.ON och Täby kommun.  E.ONs fjärrvärmeverksamhet i Arninge i norra Täby utökas med två biobränslepannor. Den nya anläggningen får namnet Täby fjärrvärmeverk och kommer genom ett unikt samarbete att ägas av bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten tillsammans med E.ON. Projektet förkroppsligar E.ONs ambition att arbeta tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling.

Den här sidan uppdaterades fredag 11:44

Behöver du hjälp? Chatta med vår support. Tid kvar:1:10)

Välj ett användarnamn för chatten.

Nej tack