Har du svårt att betala elräkningen?

Den senaste tidens höga energipriser är en utmaning för många. Längre ner på sidan kan du läsa om vilka vägar som finns vid sena betalningar. Har du frågor om din faktura kan du alltid vända dig till kundservice. Just nu är det många som kontaktar oss, därför kan väntetiden ibland vara längre än normalt.

Dina fakturor på Mitt E.ON

E-faktura, fakturakopia eller autogiro? Du hittar helt enkelt det du behöver på Mitt E.ON.

  • Ändra hur du vill betala din faktura
  • Se din faktura och se om den är betald
  • Ändra hur du vill få din faktura

Elnät och elhandel - Vad är skillnaden?

För att få el till hemmet behöver du två olika avtal.

Elnätsavtal

För att vara ansluten till elnätet behöver du ett avtal med elnätsbolaget som äger nätet i ditt bostadsområde. Du betalar alltså för att få elen transporterad till ditt hem. Du kan inte själv välja elnätsavtal, utan det beror på vilket bolag som äger nätet där just du bor.

Elhandelsavtal

Vilket elhandelsbolag du köper elen av väljer du själv. Genom ditt elhandelsavtal betalar du alltså för den el du förbrukar. Om du inte väljer ett elhandelsavtal när du flyttar får du ett så kallat anvisningsavtal.

Förstå din faktura

Med vårt fakturaexempel får du hjälp att hitta de viktigaste uppgifterna på fakturan och vad de betyder. 

Är det något ord i din faktura som är svårt att förstå? Ta hjälp av vår ordlista.

Är du sen med din betalning?

Om du är sen med din betalning kommer du att få en påminnelse. Tveka inte att höra av dig till oss i god tid innan fakturans förfallodag om du vet att du kommer ha svårt att betala din faktura.

Är du osäker på om din faktura är betald? Se din betalstatus

Betalningspåminnelse

En påminnelse skickas postalt om ett fakturabelopp inte finns på E.ONs konto på förfallodagen. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Avgifterna läggs på din nästkommande faktura.

Ett kravbrev skickas från Inkassobolaget när betalningen, trots påminnelse, uteblivit. Detta medför extra avgifter. Om betalning av fakturan uteblivit trots betalningspåminnelsen kommer ärendet att lämnas över till Intrum. 

När skulder uppstår kan din el i värsta fall stängas av och begäran om deposition tas ut. Hur stor depositionen blir beror på hur mycket energi du förbrukar. Den kvarstår sedan i minst sex månader som säkerhet för framtida energiförbrukning.

Om du har svårt att betala din faktura i tid

Det finns möjlighet att ansöka om anstånd på en faktura alternativt en avbetalningsplan om du hör av dig till oss innan fakturan förfallit. Dröjsmålsränta tillkommer då på det ursprungliga fakturabeloppet. Tänk på att framtida fakturor ska betalas i tid vid sidan om ett beviljat anstånd eller avbetalningsplan. Kontakta Intrum Justitia för information om ditt ärende.

Anstånd

Anstånd beviljas endast för kunder som inte har haft ett tidigare anstånd och som får godkänt i kreditprövningen.  Om du vet med dig att det blir svårt att betala din faktura i tid – hör av dig till oss innan fakturan förfaller. 

Avbetalningsplan

Du som kund har möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan för din faktura innan förfallodag. Du får alla avbetalningar på en gång och betalar sedan enligt överenskommelse. Dröjsmålsränta och en administrativ avgift tillkommer. Betalning av nya fakturor från E.ON sker som vanligt vid sidan om den pågående avbetalningsplanen.

Vänligen notera att en utebliven betalning, eller en betalning med lägre belopp än vad som avtalats, innebär att avbetalningsplanen avbryts. All resterande skuld måste då betalas omgående om den löpande ordinarie fakturan inte betalas i tid.