Dina fakturor på Mitt E.ON

E-faktura, fakturakopia eller autogiro? Du hittar helt enkelt det du behöver på Mitt E.ON.

  • Ändra hur du vill betala din faktura
  • Se din faktura och se om den är betald
  • Ändra hur du vill få din faktura

Elnät och elhandel - Vad är skillnaden?

För att få el hem behöver du två olika avtal.

Symbol för vad ett elnätsavtal är

Elnätsavtal

För att vara ansluten till elnätet behöver du ett avtal med elnätsbolaget som äger nätet i ditt bostadsområde. Du betalar alltså för att få elen transporterad till ditt hem. Du kan inte själv välja elnätsavtal, utan det beror på vilket bolag som äger nätet där just du bor.

Symbol för vad ett elhandelsavtal är

Elhandelsavtal

Vilket elhandelsbolag du köper elen av väljer du själv. Genom ditt elhandelsavtal betalar du alltså för den el du förbrukar. Om du inte väljer ett elhandelsavtal när du flyttar får du ett så kallat anvisningsavtal.

Förstå din faktura

Med vårt fakturaexempel får du hjälp att hitta de viktigaste uppgifterna på fakturan och vad de betyder. 

Är det något ord i din faktura som är svårt att förstå? Ta hjälp av vår ordlista.

Är du sen med din betalning?

Om du är sen med din betalning kommer du att få en påminnelse. Hos oss är det enkelt att söka anstånd och du har även möjlighet att få en avbetalningsplan. Tveka inte att höra av dig till oss i god tid om du vet att du kommer ha svårt att betala din faktura.

Är du osäker på om din faktura är betald? Se din betalstatus

Betalningspåminnelse

En påminnelse skickas postalt om ett fakturabelopp inte finns på E.ONs konto på förfallodagen. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Just nu är den 8 procent plus referensränta. Avgifterna läggs på din nästkommande faktura.

Ett kravbrev skickas från Inkassobolaget när betalningen, trots påminnelse, uteblivit. Detta medför extra avgifter.

När stora skulder uppstår kan din el i värsta fall stängas av och begäran om deposition tas ut. Hur stor depositionen blir beror på hur mycket energi du förbrukar. Den kvarstår sedan i minst sex månader som säkerhet för framtida energiförbrukning. Tidsperioden sätts individuellt och har sin grund i betalningshistoriken.

Anstånd och delbetalning

Att söka anstånd

Det finns möjlighet att söka anståndsbetalning av en faktura. En dröjsmålsränta tillkommer då på det ursprungliga fakturabeloppet.

Anstånd beviljas endast för kunder som inte har haft ett tidigare anstånd och som saknar betalningsanmärkningar.  Om du vet med dig att det blir svårt att betala din faktura i tid – hör av dig till oss innan fakturan förfaller. Då kan vi oftast hitta en bra lösning och minimera merkostnader.

Möjlighet till avbetalningsplan

Vi kan upprätta en avbetalningsplan av en faktura. Du får alla avbetalningar på en gång och betalar sedan månadsvis. Dröjsmålsränta och en administrativ avgift om 170 kronor tillkommer. Betalning av nya fakturor från E.ON sker som vanligt vid sidan om pågående avbetalningsplan.

Vänligen notera att en utebliven betalning, eller en betalning med lägre belopp än vad som avtalats, innebär att avbetalningsplanen upphör att gälla. All resterande skuld måste då betalas omedelbart. Det samma gäller om den löpande, ordinarie fakturan inte betalas.

Kontakta Kundservice

Kontakta Intrum Justitia för information om ditt ärende.