Miljökrav

Miljön är en viktig del av vår verksamhet. Vi tar ett särskilt ansvar för miljön och klimatet. Vi arbetar aktivt med att minska påverkan från vår egen verksamhet och vi ställer miljökrav på våra leverantörer samt på de produkter/tjänster som vi köper in.

I vår Supplier Code of Conduct ställer vi generella miljökrav på leverantören. Genom att underteckna policyn förbinder sig leverantören att följa dessa krav. För att säkerställa att särskilt farliga ämnen inte används har vi identifierat kemiska produkter/ämnen som inte får användas inom E.ON. Förbud mot att använda dessa produkter gäller även våra leverantörer/entreprenörer. Vidare ställer vi också krav som omfattar råvara, tillverkning, transport och användning av kemikalier.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017