apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Montering av solceller

Vill du bli leverantör till E.ON?

Om du vill bli leverantör till E.ON ska du börja med registrera dig i vårt leverantörssystem. Att registrera sig innebär att du har möjlighet att delta i våra upphandlingar och lämna anbud.

Enkel och fullständig registrering

Vi använder oss av leverantörsdatabasen Sellihca som drivs av Achilles. Det finns två typer av registrering; enkel och fullständig. Vilken typ av registrering du behöver göra får du information om från din Inköpare. Om din affär med E.ON uppgår till minst 5 miljoner kronor behöver du göra en fullständig registrering och detta är förenat med en administrativ avgift som betalas till Achilles. Om du vill delta i upphandlingar med E.ON Elnät måste du göra en fullständig registrering oavsett belopp på affären. Med en fullständig registrering får företag inom den Nordiska energimarknaden tillgång till dina uppgifter.

Storleken på avgiften är beroende av hur många produkt- och tjänstekategorier som du väljer att registrera. Även kontraktets längd avgör hur länge du måste vara registrerad hos Achilles. Det innebär att så länge som kontraktet löper måste du vara registrerad hos Achilles och göra en förnyelse av dina uppgifter samt betala en ny årsavgift.

  • 1-5 kategorier: 4 500 kronor
  • 6-15 kategorier: 5 700 kronor
  • 16-25 kategorier: 6 900 kronor
  • > 25 kategorier: 9 200 kronor

Våra krav

Vid en registrering ska du som leverantör uppfylla vissa E.ON-specifika krav som exempelvis CS (Corporate Sustainability), etik och moral, miljö- och arbetsmiljökrav och sekretess. Du kan läsa mer om dessa i menyn till vänster.

Den här sidan uppdaterades 23 mars 2017