eUpphandling

Vi använder oss av eSourcing-verktyget SynerTrade när vi genomför webbaserade upphandlingar. På detta sätt underlättas informationen mellan oss och våra leverantörer i samband med upphandling.

Om du som leverantör blir inbjuden till en eUpphandling får du inloggningsuppgifter och en länk via e-post. Du får också ett välkomstmail från Inköparen innan upphandlingen startar.

I SynerTrade kan du som leverantör:

  • Välja om du vill delta i en upphandling
  • Se alla eUpphandlingar du deltar i
  • Hämta bilagor och förfrågningsunderlag till eUpphandlingar
  • Lämna anbud på en förfrågan samt bifoga bilagor och kommentarer
  • Ändra och lägga till kontaktuppgifter och användare på ditt företag

Vänd dig till ansvarig Inköpare om du har frågor om SynerTrade i samband med en upphandling.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017