100 nyanlända får praktik hos E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

100 nyanlända får praktik hos E.ON

För att bredda kompetensen och ge nyanlända möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden har E.ON inlett ett långsiktigt samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda 100 personer praktikplatser.

Uppdaterat 8 mars 2016

E.ON förser en stor del av Sverige med energi. Som en central samhällsbärare tar företaget även ställning för grundläggande mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och ett fritt samhälle som inkluderar alla människor. Som ett led i detta arbete har E.ON och Arbetsförmedlingen etablerat ett långsiktigt och strategiskt samarbete kopplat till projekten Äntligen jobb och 100-klubben.

Under en treårsperiod kommer 100 nyanlända att erbjudas praktikplats på E.ON, inkluderande åtta veckors arbetspraktik och tre veckors yrkeskompetensbedömning. Satsningen avser främst Malmö, men även Stockholm, Örebro, Norrköping och Sollefteå omfattas.

– För oss är detta ett viktigt initiativ som innebär att vi får möjlighet att bredda våra rekryteringsvägar, möta nya kompetenser och potentiella medarbetare och samtidigt öka förutsättningarna för nyanlända att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger Liselott Andersson, ansvarig för E.ON’s mångfaldsarbete.

– Vi har sedan ett års tid ett samarbete kring Äntligen jobb, som fungerat jättebra, och nu utökar vi det samarbetet. E.ON är en arbetsgivare som tar stort samhällsansvar och verkligen vill göra skillnad. Det ser vi väldigt positivt på, säger Annika Pegelow, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Skåne.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

För mer information, kontakta: