Nyhet | Ännu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ännu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät

Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW.

Publicerat 9 januari 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution

Kråktorpet kommer att bestå av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW. Vindpark Nylandsbergen kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under 2019.

– Det är mycket glädjande att vi nu ser att investeringar i vindkraftparker åter kommit igång, säger Martin Nystedt, projektledare på E.ON.

Totalt beräknas arbetet med elnätanslutningen att uppgå till cirka 220 miljoner kronor.

– Det är ett komplicerat arbete att få igenom alla tillstånd och få fram transformatorer och annan utrustning som krävs. Samtidigt är vi nu väl förberedda när det gäller exempelvis upphandling av utrustning och entreprenader, berättar Martin Nystedt, som är affärschef för E.ONs arbete.

– För E.ON är det viktigt att dra sitt strå till stacken i energiomställningen. Därför är projekt som dessa mycket viktiga för oss, fortsätter Martin Nystedt.

Eolus har sålt anläggningarna till företaget Aquilla Capital, men kommer att ansvara för att uppföra anläggningarna och även att leverera tekniska och administrativa tjänster under en sjuårperiod.

Kråktorpen och Nylandsbergen ligger i den nordvästra delen av Sundsvalls kommun, inte långt från Jenåsen, en vindkraftpark som Eolus samtidigt uppför och som E.ON ansluter till elnätet.