Nyheter | Andra omgången av :agile Nordic har startat - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Andra omgången av :agile Nordic har startat

Nu är det äntligen dags för en ny omgång företag att delta i E.ONs unika accelerator, :agile Nordic.

Uppdaterat 7 november 2016

Tre interna bolag och tre externa kommer det närmaste halvåret att befinna sig på Minc och arbeta med att utveckla sina affärsidéer. Teamen kommer att ha tillgång till flertalet externa mentorer med bred erfarenhet av affärsutveckling och att driva start-ups, och stora kontaktnät. Nytt är att det även kommer att finnas interna mentorer kopplade till vissa av teamen – allt för att få större kompetensöverföring.

– Denna omgång kommer de interna teamen från olika bolag inom E.ON-koncernen, vilket är extra roligt. Det visar att vi är ett företag med mycket idéer och att det finns människor med driv i flera delar av organisationen. Det känns bra inför framtiden, säger projektledare Sara Hamlin.

De interna teamen

Från E.ON Gas Sverige AB kommer Martin Svensson som utvecklar Followapp, en kommunikationsapp för företag som vill minska avståndet mellan sig själva, slutkund och underleverantör. Tanken är att samtliga tre parter ska kunna kommunicera på samma ställe och därigenom skapa trygghet, spara tid och få ökad leveranskvalitet.

Från E.ON Business Services Sverige AB kommer Fredrik Ringström och Åsa Bornander som är grundare till Verve, elbolaget som är enkelt, grönt och digitalt by default. Tänk Halebop eller Hallon fast för el.

Från E.ON Elnät Sverige AB kommer Martin Berntsson och David Kostkevicius som driver Egonv. De utvecklar en enkel lösning för att undvika att proppen går. Den ska användas i elsystem med för liten effekttillgång och ska hjälpa kunden att prioritera vad som ska vara på när så att ingen onödig belastning sker och proppen går. Smart, enkelt och utan att kunden märker någonting.

De externa teamen

Normative är ett företag från Lund som har skapat den första programvaran som automatiskt beräknar organisationers miljöpåverkan i realtid. Med Normative behöver företag inte längre ha en hållbarhetsexpert för att engagera sig i hållbarhetsredovisningen. Med hjälp av artificiell intelligens avkodas uppgifter som affärsresor, elanvändning, inköp med mera på fakturor och företags miljöprestanda räknas ut automatiskt i realtid.

Picodat är ett företag som grundats av fem unga entusiastiska danska killar. De har startat Sunmapper, som hjälper kunder att på ett enkelt sätt beräkna potentialen för solpanel genom att simulera solljus. Kunderna får automatiskt information om kostnad och energibesparing, samt hjälp med att hitta vilken leverantör som är bäst för just dem.

Ennocode drivs av en positiv och energisk ingenjör som tidigare haft företag i Thailand inom solenergi. Just nu arbetar hon med att utveckla ett program för kontroll av kraftverksområden som syftar till att underlätta överlämningen från entreprenör till anläggningsägaren. Verktyget kommer att användas till att dokumentera fel som upptäcks vid platsen och spåra dess status, att tilldela ansvar och stängning av defekter samt ärendehantering med mera.

Följ teamens framsteg på Twitter

E.ON :agile Nordic hittar du på @EON_agileNordic och Team Verve på @VerveSverige.

Nedan ser du en film från introveckan.