Nyheter | Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla från E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla från E.ON

Akademiska Hus bidrar till omställningen mot ett hållbarare inomhusklimat i sina fastigheter och väljer koldioxidneutral fjärrkyla till hela sitt byggnadsbestånd i Örebro. E.ON investerar 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med fjärrkyla från och med våren 2018.

Uppdaterat 30 augusti 2016
Publicerat av E.ON Värme

Tord Olsson E.ON Försäljning och Lars Hagman, Akademiska Hus.

Universitetsområdet i Örebro har växt kraftigt de senaste 15 åren och byggandet lär fortsätta; det är populärt att studera vid Örebro universitet, som idag har 18 000 studenter. Akademiska Hus äger och förvaltar merparten av byggnaderna på universitetsområdet och som en del i sitt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor, väljer bolaget nu koldioxidneutral fjärrkyla till hela beståndet. Detta innebär en stor utbyggnad av fjärrkylanätet i Örebro, en utbyggnad som även banar väg för andra kunder i östra Örebro att ansluta sig.

– Det finns potential att koppla in fler kunder längs vägen, när vi drar den nya ledningen från Österplan till Örebro universitet, säger Peter Jonsson, affärschef på E.ON. Fjärrkyla är attraktivt för att få ett optimalt inomhusklimat med fina miljövärden, framför allt i kontor och offentliga byggnader. Det värdesätter våra kunder allt mer.

– Förutom fjärrkyla väljer vi även förnybar fjärrvärme till våra fastigheter i Örebro. Akademiska Hus vill dessutom att all fjärrvärme ska vara förnybar i hela vårt fastighetsbestånd nationellt. Det innebär en stor vinst för miljön och som ett av Sveriges största fastighetsbolag kan och vill vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. Studenterna får miljövänlig fjärrvärme och EON får möjlighet att utveckla sin produkt med förnybar fjärrvärme i Örebro, säger Lars Hagman, regiondirektör för Akademiska Hus region Öst.

Projektet för ett fjärrkylanät drar igång idag och de första leveranserna till Örebro universitetsområde beräknas vara igång våren 2018.