Mari-Louise Persson, Riksbyggen, Mattias Sikström, Stena Fastigheter, Carina Tollmar, E.ON, Fredrik Kjos, Upplands-Bro och Maria Dimming, SBB.

Effektivitet, flexibilitet och lokalt producerad energi. Det är ledorden i den vision och hållbarhets­ambition för Trädgårds­staden som på tisdagen signerades av kommun­styrelsens ordförande i Upplands-Bro samt hållbarhets­cheferna för energibolaget E.ON och för bygg­bolagen Riksbyggen, SBB och Stena Fastigheter.

I Upplands-Bro kommun växer nu stads­delen Bro Mälarstad fram. Bara för delstad­sdelen Trädgårds­staden planeras för upp till 2 000 bostäder samt skola, förskola, närservice och kollektiv­trafik. Riksbyggen, Samhällsbyggnadsbolaget SBB och Stena Fastigheter är tre fastighets­aktörer som ska utveckla Trädgårdsstaden och tillsammans med energi­bolaget E.ON skapa förutsättningar för en resurs- och energieffektiv stadsdel.

Nu har de fyra bolagen tillsammans med Upplands-Bro kommun undertecknat en särskild hållbarhets­ambition för Trädgårdsstaden med vision, mål och särskilt utpekade aktiviteter. Allt för att nå energi- och resurs­effektivitet, mer flexibilitet och samtidigt främja den lokal­producerade energin.

– Dagens gemensamma under­tecknande för Trädgårdsstaden visar än en gång på kommunens ambitiösa hållbarhets­arbete och vår vilja att utnyttja resurser och energi på bästa sätt, säger Fredrik Kjos, kommun­styrelsens ordförande i Upplands-Bro.

– Tack vare vår nybyggda kretslopps­anläggning i Högbytorp utnyttjar vi kommunens rest­flöden på bästa sätt och återger lokal­producerad elektricitet och återvunnen fjärrvärme. Samtidigt utvecklar vi tillsammans ladd­infrastrukturen och smart energi­användning i området, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef för E.ON.

– För oss på Riksbyggen är hållbarhet både stort och litet. Här får vi chansen att tillsammans med andra aktörer skapa en mer hållbar helhet - från de boendes möjlighet att odla sina egna grönsaker till bostäder med högt ställda hållbarhets­krav och en infrastruktur för energi och återvinning som bidrar till att minska klimat­påverkan, säger Magnus Forsling, projektchef på Riksbyggen Bostad.

– För oss står alltid hållbarhets­frågorna högt på agendan därför tycker vi att känns väldigt bra att denna hållbarhets­ambition tagits fram. Dels att det är en gemensam ambition med E.ON och de övriga bygg­aktörer som vi tillsammans kommer att utveckla området med. Men även att den formulerad, framtagen och signerad i ett tidigt utvecklings­skede, säger Mattias Sikström, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

– I Trädgårds­staden kommer SBB att investera i solcells­anläggningar, berg- och fjärrvärme samt en ladd­infrastruktur som även kommer att vara tillgänglig för boende i området, säger Marika Dimming, Hållbarhets­chef på SBB.

I den undertecknade hållbarhets­ambitionen för Trädgårdsstaden kommer aktörerna att gemensamt verka inom tre områden;

  • Energi- och resurseffektivitet

    Energi- och resurseffektivitet som bland annat handlar om att minska den fossila andelen i restavfallet med fokus på plast, smart byggnation och styrsystem, kunskapshöjande åtgärder samt en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

  • Energiflexibilitet

    Energiflexibilitet genom smart styrning av värme och el och ökad elflexibilitet genom lagring och styrning i kombination med solenergi.

  • Energiförsörjning

    Energiförsörjning som tar vara på restflöden så som avfall, restvärme och lokalt producerad el från solcellsanläggningar samtidigt som effektbehovet för laddinfrastrukturen säkerställs.