2 december
Förtydligande

Svenska Dagbladet rapporterar idag om att kunder som byter till en smart elmätare automatiskt får sitt elavtal omvandlat till timprisavtal. Vi vill förtydliga att detta inte gäller E.ONs kunder. 

1 december
E.ON och Svenska kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige under vintern. Läs pressmeddelandet.

1 december
E.ONs kunder behåller samma elavtal när elmätaren byts

Svenska Dagbladet rapporterar om att kunder som byter till en smart elmätare automatiskt får sitt elavtal omvandlat till timprisavtal. Vi vill förtydliga att detta inte gäller E.ONs kunder.

30 november
Utbetalning av elstöd till hushållen planeras till februari

Regeringen meddelar, tillsammans med Svenska kraftnät och Försäkringskassan, att planen är att utbetalningen av elprisstödet till hushåll i elområde 3 och 4 ska påbörjas av Försäkringskassan under februari 2023. Det finns ännu inga besked om när stödet ska betalas ut till berörda företag. Mer information hittar du på Regeringen.se. Du hittar också mer information kring elprisstödet här på eon.se och hos Svenska kraftnät.

29 november
Lägesbild från Energimyndigheten

Energimyndigheten bedömer att elförsörjningen i Sverige i nuläget är stabil, men att osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift den 9-18 december och att det fortsatt finns en reell risk för problem under vinterns höglasttimmar. Därför är det fortsatt viktigt att minska elanvändningen. Läs mer på Energimyndighetens hemsida. Ta också gärna del av våra bästa energispartips.

28 november
Se vad som ingår i elkostnaden

Nu när elpriserna är höga får vi en del frågor kring vad elkostnaden egentligen består av. Därför har vi gått igenom de olika kostnadsdelarna och räknat ut hur fördelningen ser ut. Här kan du läsa mer om vad du betalar för.

25 november
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadsläget, aktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

17 november
Ei godkänner SvK:s ansökan gällande elstöd

Energimarknadsinspektionen har nu tagit beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om elprisstöd, med ett tillägg om att det ska finnas ett tak för hur stor summa man kan få utan att lämna in en ansökan. Detta tillägg kan innebära att utbetalningen fördröjs, regeringens avsikt är dock att stödet ska nå elkunderna i början av 2023. Läs nyheten om beslutet på Energimarknadsinspektionens hemsida.

15 november
SvK:s regeringsuppdrag om nödåtgärder slutredovisat

Svenska kraftnät skulle senast den 15 november 2022 ansöka till Energimarknadsinspektionen om att få använda outnyttjade kapacitetsavgifter för 2022-2023 för finansiering av åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige samt nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del. Regeringsuppdraget är nu slutredovisat. Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida.

4 november
Försäkringskassan och SvK får uppdraget att förbereda utbetalning av elprisstöd

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige.  Mer information hittar du på Regeringen.se. Du hittar också mer information kring förslaget om elprisstöd här på eon.se och på Svenska kraftnät.

2 november
Se upp för bedrägeriförsök

Observera att vi på E.ON inte kommer att kontakta dig och be om bankuppgifter, att logga in eller lämna ut personliga koder med anledning av elprisstödet. Var alltid vaksam vid användning av BankID. Om du misstänker bedrägeri, avsluta samtalet och kontakta polisen. Läs mer här.

27 oktober
Högkostnadsskydd för elpriser

Svenska kraftnät meddelar tillsammans med statsministern och energiministern att de nu lämnar ansökan till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 mdkr från det senaste årets flaskhalsintäkter för att kompensera elkonsumenter retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4. Läs gärna mer om förslaget här på eon.se och hos Svenska kraftnät.

25 oktober
Kommer elen att stängas ned i vinter?

Här kan du läsa mer om manuell frånkoppling, vad det innebär och vad vi kan göra för att minska risken för att elen kopplas bort.

21 oktober
SvK inför kostnadstak

Svenska kraftnät inför under 2023 ett tak på energiavgiften för nätkunderna, det vill säga producenter och nätbolag. Avgiften ska täcka kostnader för överföringsförluster i transmissionsnätet. Syftet med taket är att nätbolagen inte ska behöva föra vidare denna kostnadsrisk till slutkunderna. Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida.

18 oktober
Ny energiminister

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är Sveriges nya närings- och energiminister, samt vice statsminister. Busch kommer att leda det nya Klimat- och näringslivsdepartementet, vilket innebär att energifrågorna nu flyttas tillbaka till Näringsdepartementet från Infrastrukturdepartementet.

4 oktober
Energimyndigheten startar informationskampanj

Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter. Nu startar Energimyndigheten en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet. Läs mer hos Energimyndigheten.

30 september
EU-ministrarna överens om åtgärder för sänkta elpriser 

Minskad konsumtion under höglasttimmar och inkomsttak för elproduktion med icke-fossila energislag är ett par av de åtgärder man enats om, som ska ge effekt redan i vinter. Läs och lyssna på nyheten på Sveriges radios hemsida.

27 september
E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energi­förbrukning med upp till 15 procent på sina egna kontor bland annat genom att krympa kontorens arbetsytor och släcka ljusskyltar. Syftet är att föregå med gott exempel gällande energibesparingar.

21 september
E.ONs ingångna avtal gäller

Sveriges Radio rapporterar om ett ökat antal klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande elhandelsbolag. Vi vill med anledning av detta förtydliga att vi inte automatiskt förlänger fastprisavtal och att våra ingångna avtal gäller.

16 september
EU föreslår exceptionella åtgärder

Efter att EU:s energiministrar träffades den 9 september för att diskutera åtgärder för att minska Rysslands påverkan på den europeiska energimarknaden har EU-kommissionen kommit med förslag på exceptionella åtgärder som ska omfördela energibranschens intäktsöverskott till slutkunderna samt åtgärder för minskad elförbrukning. Läs mer här.

8 september
Pressträff om elhandelsakut 

Regeringen kallade till pressträff om upprättande av en elhandelsakut. Se hela pressträffen på regeringens hemsida.

7 september
E.ON hänvisar inte till force majeure

Sveriges Radio rapporterar att elbolag säger upp avtal på rund av en oförutsedd händelse relaterad till Rysslands krig i Ukraina. Detta gäller inte E.ON. Vi hänvisar alltså inte till force majeure, ingångna avtal med E.ON gäller.

Mer om elpriser och energibesparingar

Vill du fördjupa dig ytterligare och få råd kring vad som kan vara bra att tänka på i vinter? Vi har samlat energispartips för alla typer av boenden och annat att ha koll på under de kallare månaderna.

Elnätsledning

Varför är elpriset så högt? 

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas de nordiska elpriserna även av det som händer i våra grannländer och andra delar av världen. Vi reder ut hur det hänger ihop och hur elpriset fungerar.

Person och hund med skärm

Hur kan jag minska min energiförbrukning?

Det bästa tipset vi kan ge dig just nu är att se över din energiförbrukning. För varje kilowattimme du inte använder blir elräkningen lägre. Om alla hjälps åt att spara energi kommer dessutom elpriset att sjunka eftersom efterfrågan då minskar.

Vintrig villagata med elmack och hus med solceller

Förbered inför vintern

I vår vinterportal får du koll på läget, med tips på hur du minskar din förbrukning, råd om vilket elavtal som passar dig i vinter och mycket mer.