Välkommen till E.ON i Almedalen

Efter två års uppehåll är det äntligen dags för Almedalsveckan på Gotland. E.ON kommer vara på plats för att diskutera aktuella energifrågor. Här hittar du all information om de seminarier vi arrangerar tillsammans med Energiföretagens Arena Energi samt övriga event som vi är delaktiga i. 

Våra seminarier

Vi vill bjuda in till samtal och diskussion. Välkommen att besöka oss.

Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6, Visby

Kan Sveriges fjärr- och kraftvärme klara netto­noll­utsläpp och bli en kolsänka?

Måndag 4 juli kl 10.30-11.15

Fjärr- och kraftvärmen är energisystemets trotjänare som avlastar elnäten och bidrar till planerbar elproduktion. Men hur tar vi vår trotjänare till nästa nivå med nettonollutsläpp? Kan vi gå ännu ett steg och göra kraftvärmen till en kolsänka genom framställning av biokol och användning bio-CCS? 

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Detta kommer kräva kraftiga utsläppsminskningar, men också kompletterande åtgärder. Två viktiga åtgärder är storskalig tillverkning och användning av biokol, samt infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS). Med teknikerna kan våra fjärrvärmeverk gå ifrån nettoutsläpp till att verka som kolsänkor, samtidigt som vi säkrar en stabil, lokal elproduktion. Biokol kan dessutom ge minskade utsläpp i andra koldioxidintensiva industriverksamheter samtidigt som fjärr- och kraftvärmen integreras i ett helhetligt system. 

Program

Nettonoll – Hur ska framtidens fjärrvärme uppnå de ambitiösa klimatmålen?
Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions 

Kan biokol ersätta stenkolet i produktionen av stål?
Martin Pei, Executive Vice President, SSAB 

Panelsamtal 

  • Camilla Brodin (KD), energipolitisk talesperson
  • Lorentz Tovatt (MP), klimat- och energipolitisk talesperson
  • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions
  • Martin Pei, Executive Vice President, SSAB

Kapacitet för hela Sverige – Hur löser vi flaskhalsarna för en trygg elförsörjning?

Tisdag 5 juli kl 09.30-10.15

Elsystemet har gått in i en expansiv fas efter en lång tid av förvaltning, och det allvarliga omvärldsläget påkallar en ännu snabbare omställning än vi planerat. Samtidigt behöver de stora elprisskillnaderna minska och behovet av kapacitet säkras. 

Den nationella elektrifierings­strategin som antagits slår fast att elsystemet ska gå från en förvaltande till en mycket expansiv fas. Om alla åtgärder i strategin genomförs innebär det den största förändringen av energipolitiken sedan elmarknadens avreglering på 1990-talet. Det ökade elbehovet finns i hela landet, men flaskhalsar i systemet och underskott på produktion i södra Sverige gör att tillgången på el är ojämnt fördelad med prisskillnader mellan norra och södra Sverige som i längden är oacceptabla.

En nationell politik för snabb elektrifiering behöver leda till likvärdiga konkurrensvillkor och etableringsmöjligheter mellan alla delar av Sverige. Hur ser vi till att hela Sverige kan vara med på omställningen? Hur tryggar vi tillgången på elkapacitet också i södra Sverige? Vilka åtgärder i elektrifierings­strategin bör prioriteras för att uppnå en snabb förstärkning av elförsörjningen i hela Sverige på rättvisa villkor?

Välkommen till en paneldiskussion om elförsörjning för hela Sverige!

Program

Inledning
Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution

Panelsamtal

  • Khashayar Farmanbar (S), Energiminister
  • Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät
  • Per Tryding, Sydsvenska handelskammaren 
  • Lina Bertling Tjernberg, Professor elkraftnät, KTH

Nätverksevent

Välkommen till mingel med E.ON och Kraftkvinnorna!

Måndag 4 juli kl 17.30-19.00

Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6, Visby

E.ON tillsammans med Kraftkvinnorna bjuder in till ett mingel för att uppmärksamma Årets Kraftkvinnor 2020 och 2021, Azra Sapcanin och Lina Bertling Tjernberg. 

Utmärkelsen Årets Kraftkvinna delas ut årligen. Priset har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, för att bredda rekryteringsbasen och attrahera fler till branschen.

Kom och nätverka med oss och diskutera hur vi gör energibranschen tillgänglig för alla!

För inbjudan till mingel vänligen kontakta Caroline Bouilly Eriksson, caroline.bouillyeriksson@eon.se

Azra Sapcanin, årets kraftkvinna 2020, med hjälm och skyddsglasögon
Azra Sapcanin, E.ON
Lina Bertling Tjernberg, årets kraftkvinna 2021
Lina Bertling Tjernberg, KTH

Energispektrum

Tisdag 4 juli kl 15.00-17.00

Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6, Visby

Tillsammans med Energiföretagen och övriga partners står E.ON värd för Energispektrum – årets energipolitiska debatt. Till debatten samlas samtliga riksdagspartier för att debattera aktuella energipolitiska frågor.